Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Yhdysmerkki rinnasteisten yhdyssanojen lyhenteissä: suom.ugr. ∼ suom.-ugr

Kun rinnasteisesta yhdyssanasta, jossa on yhdys­merkki, muodostetaan lyhenne, säilytetään vanhojen ohjeiden mukaan yhdys­merkki, esimerkiksi suomalais-ugrilainensuom.-ugr.. Nykyisten sääntöjen mukaan yhdysmerkin saa jättää pois: suom.ugr.. Tämä on eri muutos kuin se, jonka mukaan yhdysmerkkiä ei käytetä vain sen vuoksi, että alkuosaa on ly­hen­net­ty; esimerkiksi sanan toimitusjohtaja lyhennetään nyt toim.joht., ei enää toim.-joht.

On epäselvää, milloin muutos on tapahtunut. Jo Kielikellon 3/1993 ohjeissa pisteen käytöstä on esimerkki suom.ugr. ilman, että yhdysmerkillistä vaihto­ehtoa edes mainitaan, toisin kuin uudemmissa ohjeissa. Kuitenkin Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirja esittää (3. painoksessa v. 1992 s. 195–196), että ”yhdys­sanoissa käytetään yhdys­merkkiä –– jos yhdys­osat ovat rinnakkaiset ja saman­arvoisia”, ja lisää: ”Myös vastaavissa lyhenteissä: suom.-ugr., hist.-kielit.