Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Viranomainen

NSK kuvaa sanaa viranomainen seuraavasti:

1. s. yhden t. useamman henkilön muodostama valtion t. muun julkisen yhteisön elin, jonka tehtävänä on jnk määräalan julkisten asiain toimittaminen. | – – 2. a. harv. -sesti adv. -suus omin. jllek viralle ominainen, viran mukainen; virallinen | – –

Uudemmista sanakirjoista 2. merkitys on poistettu, ja se lieneekin jäänyt kokonaan pois käytöstä.

PSK:ssa ja KSK:ssa kuvaus on toisensisältöinen:

valtion tm. julkisyhteisön määrätehtäviä hoitava virkamies t. virasto

NSK:n kuvaus vastaa mm. julkisuuslaissa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) käytettyä määritelmää. Vaikka viranomainen saattaa koostua yhdestä henkilöstä (esim. tasavallan presidentti tai entisajan nimismiehet), ei viraston palveluksessa oleva henkilö, virkamies, yleensä ole sen mukaan viranomainen. Uudempi määritelmä näyttäisi sanovan toisin ja esittävän virka­mies­merkityksen jopa ensimmäisenä.

Joka tapauksessa nykyisin sana viranomainen usein viittaa virkamiehiin yleisesti, eikä nykyinen sana­kirja­määritelmä torju tätä. Tästä syntyy todellista sekavuutta esimerkiksi kun lehti otsikoi ”Operaatioon osallistui 400 viranomaista”.