Suomen kielen normien muutoksia, luku 17 Mitä tarkoitetaan suomen kielen normeilla:

Tämän koosteen tausta

Tätä koostetta varten on käyty läpi jokseenkinkin järjestelmällisesti Kielikello-lehdet vuodesta 1990 alkaen. Lisäksi on mukaan otettu muista lähteistä saatuja tietoja normien muutoksista.