Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Sekalukualkuinen yhdyssana: 2½-vuotias ← 2½ -vuotias

Murtoluku voidaan esittää jooksamas erityisellä murto­luku­merkillä kuten ”½” tai kahdella kokonais­luvulla, joiden välissä on vinoviiva, esimerkiksi ”1/2”. Sekaluvussa eli kokonais­luvun ja murtoluvun yhdistelmässä käytetään välilyöntiä vain jälkimmäisessä tapauksessa. Kirjoitetaan siis esimerkiksi ”2½” mutta ”2 1/2”.

Normi on muuttunut sen osalta, kirjoitetaanko yhdysmerkin edelle kaikissa tapauksissa välilyönti, jos yhdyss­sanan alku­osana on seka­luku. Vanhemman ohjeen, Kielikellon 2/2006 kohdan Desimaali- ja murtoluvut, mukaan sekalukua käsitellään lukutavan takia aina sana­liiton tavoin, esimerkiksi 2½ -vuotias (ja toki myös 2 1/2 -vuotias).

KOP:n sivulla Murtoluvut, samoin kuin KOKO:ssa, esitetään, tosin vain esimerkillä, että välilyöntiä ei käytetä, jos on käytetty murto­luku­merkkiä, esimerkiksi 2½-vuotias (mutta 2 1/2 -vuotias).

Myös tällaisten ilmausten kirjoittamisessa kirjaimin on tapahtunut muutoksia. Ilmaus 2½ (tai 2 1/2) luetaan kolmena sanana kaksi ja puoli, joten yhdys­merkin käytön yleisten sääntöjen mukaan olisi kirjoitettava kaksi ja puoli -vuotias. Kuitenkin Kielikellon 3/1998 yhdys­merkki­ohjeessa ainoana asuna on kaksi- ja puolivuotias. Tämä taas merkitsisi yleisten sääntöjen mukaan samaa kuin kaksivuotias ja puolivuotias. Tällainen asu on kuitenkin KOP:n sivulla Luvut ja numerot: numeroiden ryhmittely, mutta sulkeissa on edellä mainittu vaihto­ehto kaksi ja puoli -vuotias.

Käytännössä käytetään muitakin kirjoitusasuja. Esimerkiksi Kotus-blogin kirjoituksessa Pieni ihme (19.2.2018) on asu kaksi ja puolivuotias.