Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Resurssi

Kielikellossa 1/1990 on lukijakysymys ja vastaus siihen: Resurssi. Vastauksessa sanotaan: ”Kielikellon toimituksenkin mielestä on ihmistä halventavaa käyttää hänestä sanaa resurssi. On valitettavaa, että esimerkiksi hallinnossa puhutaan henkilö­resursseista.” PSK:ssa ja KSK:ssa on kuitenkin sanan resurssi kuvauksessa käyttö­esi­merk­ki­nä henkilö­resurssit ilman kommenttia.