Suomen kielen normien muutoksia, luku 2 Sanojen kirjoitusasu muutoin:

Pitsa ∼ pizza ja pitseria ∼ pizzeria

NSSK:ssa on sitaatti­lainaksi merkitty pizza, ääntämis­ohjeena [pitsa]. Jo Uudissanasto 80:ssä sen rinnalla on asu pitsa. PSK:ssa pitsa on päähakusanana ja pizza vain viittauksena siihen.

Käytännössä pizza on säilynyt vallitsevana asuna ravintola-alalla. Sen sijaan esimerkiksi Helsingin Sanomat on siirtynyt asuun pitsa.

Uudissanasto 80:ssä pizzeria on ainoana kirjoitus­asuna. PSK:ssa se on vain viittauksena päähakusanaan pitseria.