Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Pakkotyö

Sanan pakkotyö merkitys on suomen kielen vanhan käytännön mukaan sellainen kuin sen osien perusteella voi päätellä: pakosta tehtävää työtä. NSK pitää tätä niin ilmeisenä, ettei edes anna sanalle määritelmää, vaan esittää vain esimerkin: ”Rouva, jolle kaikki talous­askareet ovat pakkotyötä.” Tosin NS jatkaa pitkähkösti selostuksella, joka alkaa ”Vars. lak.” ja selostaa sanan käyttöä lakikielessä. Se käsittelee pakkotyötä sekä erityisenä rangaistus­muotona että muuna tuomittuna seuraamuksena. Se vielä huomauttaa, että pakkotyö ”meillä nykyään voimassa olevan oikeus­järjestyksen mukaan sisältyy vankeus­rangais­tuk­seen”. Tämä viittaa siihen, että vankeuteen tuomittu on velvollinen tekemään hänelle osoitettua työtä.

PSK:ssa ja KSK:ssa sanan pakkotyö kuvausta on supistettu sekä pituudeltaan että sisällöltään melkoisesti niin, että sillä on niiden mukaan vain tietyt oikeudelliset merkitykset. Kuvauksia voisi lukea jopa niin, että sanaa pakkotyö käytetään vain Suomen nykyisen oikeusjärjestyksen vastaisesta työhön pakottamisesta. Tämä saattaa liittyä kansainvälisiin sopimuksiin, joita on suomennettu niin, että sanaa pakkotyö käytetään ilmauksen forced labor vastineena.