Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Päivittää, päivittyä ja päivitellä

Suomen yleiskielessä on vanhastaan, mm. NSK:n mukaan, sana päivitellä, mutta ei sanoja päivittää ja päivittyä. KSK:n mukaan päivitellä tarkoittaa affektiivista kommentointia: ”(ihmetellen) harmitella, pahoitella, siunailla, hermostuneena hokea, surkutella, surkeilla, voivotella, haikailla” tai ”ihaillen hämmästellä, ihmetellä, ihastella”.

Muodoltaan päivitellä on johdos verbistä päivittää, jota NSK:ssa ei kuitenkaan ole. Suomen etymo­logisen sana­kirjan mukaan päivittää ja päivitellä esiintyvät murteissa merkityksissä ’päivitellä; valittaa’ ja päivittyä taas merkityksessä ’päivettyä’.

Aivan erityyppinen merkitykseltään on sana päivittää, joka on sepitetty englannin verbin update vastineeksi ja joka esiintyy Uudis­sanasto 80:ssä. Se on alkujaan tieto­tekninen, ja sen kuvaus sana­kirjoissa on vain vähitellen laajentunut; KSK:ssa kuvaus on ”saattaa rekisterin, tekstin tms. tiedot ajan tasalle, ajantasaistaa”, joskin siinä mainitaan myös kuvaannollinen käyttö (tietojen päivittäminen). Nykyisin sana viittaa hyvin usein tieto­kone­ohjelman päivittämiseen, käytännössä uuden version lataamiseen ja asentamiseen.

KSK:ssa on myös passiivi­johdos päivittyä. Varsinainen normin­muutos on, että KSK:ssa päivitellä on paitsi vanhassa merkityksessään myös päivittää-verbin johdoksena, merkitykseltään ilmeisesti frekventatiivisena.