Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Pronominin poisjättö: mies ja vaimonsa ∼ mies ja hänen vaimonsa

Sellaisia rakenteita kuin mies ja vaimonsa on aiemmin pidetty virheellisinä; niihin on vaadittu 3. persoonan pronomini: mies ja hänen vaimonsa. Tosin jo Kielikellon 2 (1978) artikkelissa Pekka ja vaimonsa tulevat todettiin, että pronominin pois jättäminen on tavallista eikä yleensä aiheuta väärinkäsityksiä. Se kuitenkin esittää: ”Nykyisen yleiskielen säännöt kuitenkin vaativat pronominin mukanaoloa, vaikka se selvyyden kannalta ei olisikaan välttämätön.”

Suomen kielen lautakunta päätti vuonna 1999 seuraavasti (selostettuna Kielikellon 4/1999 artikkelissa Suomen kielen lautakunnan suositus):

Lautakunta oli sitä mieltä, että normaaliin asiatyyliin kuuluu persoonapronomini (mies ja hänen vaimonsa), mutta joissain tekstilajeissa – esimerkiksi tavoiteltaessa kevyttä, rentoa, viihdyttävää sävyä – mies ja vaimonsa -raken­teel­la tuntuu olevan oma tehtävänsä, eikä sitä sen vuoksi voi täysin tuomita.

KKOO viittaa (s. 285) edellä mainittuun suositukseen, mutta esittää sitä ennen näke­myk­sen, jonka voi tulkita vielä sallivammaksi:

Jonkin verran rinnasteisissa ilmauksissa näkee käytettävän myös pronominit­to­mia ilmauksia, kuten presidentti ja puolisonsa. Tällaiset ilmaukset ovat tavallisimpia lehtien kuva­teksteissä, jollaisiin ne sopivatkin. Ilmaus on yhteydessään yksi­selit­tei­nen, vaikka onkin raken­teelli­ses­ti vajaa.

Täsmälleen sama ohje on KOP:n sivulla Omistusliitteet: persoona­pronomini ja omistusliite (laulaja ja hänen puolisonsa). Ilmaus ”rakenteellisesti vajaa” on erikoinen, koska kysehän on kielen normista, eikä rakenne ole sen vajaampi kuin ilmauksessa minä ja koirani. Vanhan normin taustalla on ehkä ollut sellainen ajatus, että 3. persoonan suffiksi, toisin kuin 1. tai 2. persoonan, ei koskaan saisi esiintyä ilman edellä olevaa genetiivi­määritettä, ellei suffiksi viittaa lauseen suffiksiin. Vanhalle normille ei liene kuitenkaan missään esitetty varsinaista perustelua.