Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Nisäkäslajien nimet

Niin sanottu nisäkäsnimistötoimikunta julkisti vuonna 2006 ehdotuksensa maailman nisäk­käi­den suomenkielisiksi nimiksi. Esimerkiksi maamyyrä nimettäisiin sen mukaan kontiai­seksi ja maaoravat tiku­takuiksi. Vaikka ehdotuksen nimiin on usein viitattu uusina ja jopa viral­li­si­na niminä ja niitä melko paljon käytetään, ehdotuksella ei ole virallista asemaa, ja suomen kielen lauta­kunnan kannan­otto siihen on melko tyr­mää­vä.

Ehdotusta ei tiettävästi enää ole verkossa paitsi arkisto­versiona, jossa haku ei toimi, mutta koko nimilista on luettavissa. Laji­tieto­keskuksen sivustossa Laji.fi on ilmeisesti ainakin pää­osin käytetty ehdotuksen mukaisia nimiä.

Osa uudisnimistä on otettu KSK:aan. Esimerkiksi kontiainen on varsinaisena hakusanana, ja sana maamyyrä määritellään siihen viittaamalla, ja tähän liittyy maininta ”(ei eläintieteen terminä)”. (Kontiainen ei esiinny PSK:ssa eikä NSK:ssa; murteissa se esiintyy, mutta muissa merkityksissä.) Tällaiseen ehdotuksen hyväksymiseen viittaa jo Kielikellon 1/2012 kirjoitus Kielivoimistelua: Alakarpista ylämummoon: ”Kontiainen on eläin, jota ennen kutsuttiin maamyyräksi. Uusi nimi otettiin käyttöön, koska kyseinen nisäkäs ei ole myyrä.”

KSK:ssa on ensisijaisena uudissana isokauris, ja vanhan nimityksen saksanhirvi sano­taan olevan vanhentunut. Muita samanlaisia tapauksia ovat täpläkauriskuusipeura ja valko­häntä­kaurisvalkohäntäpeura.

Toisaalta KSK:ssa on edelleen esimerkiksi maaorava ja myskihirvi, eikä ehdotuksia tikutaku ja myskikauris edes mainita. KSK:ssa on myös merileijona, vaikka nisäkäs­nimi­toimi­kunnan mukaan kaikkien merileijona­lajien nimet muutettaisiin hylje-loppuisiksi. Toisaalta taas sanan merikarhu merkitystä KSK selittää toimi­kunnan linjan mukaisesti sanoilla ”vanh. eräistä korva­hylkeistä”, ja korvahylje esiintyy normaalina haku­sanana. Kuitenkin toimi­kun­nan ehdotuksen mukaan korvahylje-nimitys korvataan haaremihylje-nimityksellä.

Nimet pesukarhu ja supi KSK esittää rinnakkaisina, jälkimmäisen päähakusanana. Toimi­kunnan mukaan pesukarhu on vanhentunut. Laji.fi esittää ensi­sijaisena nimen pesukarhu; sen mukaan supit on koko kyseessä olevan eläin­suvun nimi. KSK (ja jo PSK, mutta ei NSK) esittää myös, että nimitystä supi käytetään (epävirallisesti) tarha­turkis­eläi­me­nä pidetystä supikoirasta ja sen turkiksesta.

Nimi muurahaiskarhu on KSK:ssa päähakusanana, jurumi vain viittauksena siihen. Jälkimmäinen on kuitenkin toimi­kunnan ehdotuksen mukainen nimi.

KSK:aan on siis otettu varsin vaihtelevasti ja ilman ilmeistä logiikkaa joitakin nisäkäs­nimi­toimi­kunnan ehdotuksia, jotka poikkeavat aiemmasta vakiintuneesta käytännöstä.

Naalin toinen nimitys napakettu on KSK:ssa (toisin kuin vielä PSK:ssa) merkitty van­hen­tu­neek­si. Nisäkäs­nimi­toimi­kunnan ehdotuksessa sitä ei mainita edes vanhana nimenä.

Vaikka nisäkäsnimikunnan ehdotuksia käytetään melko laajasti lehdissä, tv-ohjelmissa ym. ja ne jopa esitetään uusina tai virallisina niminä, voimassa olevassa lainsäädännössä on edelleen nimitykset saksanhirvi, kuusipeura ja valko­häntä­peura eikä niiden tilalle ehdotettuja uudis­nimiä.