Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Lennokki

NSK kuvaa sanan lennokki seuraavasti:

pieni lentokonemainen askartelu- ja leikkiväline; vrt. liidokki. | L:ien ra­ken­ta­mi­nen. Pojat lennättivät lennokkeja. Saavuttaa ennätys lennokillaan. — Yhd. moottori-, pienoisl.

PSK:ssa merkitystä on laajennettu:

miehittämätön pienoislentokone vars. harrastus- t. leikkivälineenä

KSK:ssa painotusta on muutettu niin, että merkityksen voi katsoa jo muuttuneen olennaisesti toiseksi:

(pieni) miehittämätön lentokone (myös harrastus- t. leikkivälineenä)

KSK mainitsee yhtenä esimerkkinä sanan robottilennokki, joka käy­tän­nös­sä viittaa drooniin. KSK kuvaa sanan drooni eli drone näin: ”robotti­lennokki; myös esim. maalla ja vedessä liikkuvista vastaavista laitteista”. Epäselväksi jää, mitä vastaavuus tässä tarkoittaa, mutta oletettavasti robotti­ohjausta. Tämän merkitys jää avoimeksi, KSK:n mukaan robotti on ”mekaanista ihmis­työtä korvaava automaatti­laite”, mutta yleensä robotilla tarkoitetaan nykyisin itsenäisesti toimivaa laitetta tai ohjelmaa. Drooni voi olla robotin ohjaama tai ihmisen etäältä ohjaama tai näiden yhdistelmä.

Muutenkin sanan lennokki merkitystä on pyritty muuttamaan niin, että se yksinäänkin riittäisi droonin nimitykseksi. Tällaisen päätöksen Helsingin Sanomat tekikin loppuvuodesta 2018; ks. Ville Elorannan twiittiä lennokki-sanan käytöstä.

Tämän voi tulkita merkitsevän myös sanan lentokone merkityksen laajentamista. Van­has­taan se on tarkoittanut siivellistä ilma-alusta, ja tällä kannalla on edelleen KSK (”ilma-alus jonka kantavana rakenteena ovat runkoon kiinnitetyt kantotasot, siivet”), mutta droonit ovat hyvin usein helikoptereita.