Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Laupea

Sana laupea lienee tullut kieleen joko taka­perois­johdoksena sanasta laupeus tai sanojen laupias ja lauhkea tms. sekaantumana. Pieni mahdollisuus on, että se on tullut yleiskieleen murteista, joissa se esiintyy siellä täällä merkityksessä ’hyväluontoinen, lauhkea’. Sana on otettu KSK:aan sanan laupias synonyymiksi; sen edeltäjissä sitä ei ole.

Aihetta on käsitelty 30.12.1997 kieli-ikkunassa Onko sijaa laupealle?, joka päättyy seu­raa­vaan kappaleeseen:

Olisi ehkä aika ottaa laupea yleiskielen sanakirjaankin laupiaan rinnalle. Maailmassa tarvitaan monenlaista laupeutta.

Vaikka KSK nyt esittääkin sanaa laupea vain sanalla laupias, mainittu kirjoitus kuvaa ne erilaisina. Sen mukaan sanan laupias merkitys olisi muualla kuin uskon­nol­li­ses­sa yhteydessä ”yleensä halventava, pilkallinen tai leikillinen”.