Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Lainausmerkkien sisäkkäisyys

Vanhan normin mukaan lainausmerkkinä käytetään kaarevaa lainaus­merkkiä (”) tai kulmalainausmerkkiä (»), esimerkiksi ”hallituskriisi” tai »hallituskriisi». Niitä kutsutaan kokolainausmerkeiksi. Valinta niiden välillä on käytännössä tyylikysymys ja yleensä kussakin julkaisussa yhtenäinen.

Lainausmerkkien sisällä olevassa tekstissä lainausmerkkinä käytetään puoli­lainaus­merkkiä eli yksin­kertaista lainaus­merkkiä, joka on merkkinä sama kuin heitto­merkki (’). Näin tehdään riippumatta siitä, kumman­lai­sia koko­lainaus­merkkejä on käytetty. Esimerkki:

”Jopa oli ’hallituskriisi’ tämäkin!”
»Jopa oli ’hallituskriisi’ tämäkin!»

Kielikellon 3/2015 artikkelissa Suoran lainauksen osoittaminen kuitenkin esitetään, että lainausmerkkien välisessä tekstissä voi käyttää lainausmerkkeinä toisenlaisia koko­lainaus­merkkejä:

”Jopa oli »hallituskriisi» tämäkin!”
»Jopa oli ”hallituskriisi” tämäkin!»

Tällaista menettelyä, jonka artikkeli sanoo olevan ”harvinaisempi, painoteksteihin sopiva tapa”, tuskin harjoitetaan missään. Sitä ei myöskään mainita KOP:n laajahkossa lainaus­merkkejä käsittelevässä osuudessa.