Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Kymmenys

Sana kymmenys tarkoittaa NSK:n mukaan toisaalta desimaalia (luvun esityksen osana), toisaalta historiallista käsitettä ”(luontois)vero, jona suoritettiin kymmenes osa metsästyksestä, kalastuksesta, karjanhoidosta ja maan­viljelyksestä saaduista tuloista”. PSK:sta ja KSK:sta ensin mainittu merkitys puuttuu, mutta niissä on kuitenkin yhdys­sana kymmenys­pilkku, jossa kyseinen merkitys on säilynyt. (Niissä ei ole NSK:n sanoja kymmenys­luku ja kymmenys­merkki, joissa myös on kyse desimaaleista.) Lisäksi niissä on kymmenys­vaaka, selityksenä ”vaaka jossa punnusten paino on kymmenes­osa punnittavan painosta vaa’an ollessa tasa­painossa”. Jälkimmäisessä kymmenys-sanan merkitykseksi lienee ajateltava ’kymmenes’, jota sillä ei juuri näytä muuten olevan, vaikka murre­merkityksiä on useitakin. NSK:ssa on kuitenkin kymmenys­tuuma ’1/10 jalkaa’.

Muutos on ymmärrettävä, sillä sanan kymmenys merkitys ’desimaali’ lienee kadonnut kielestä. Jonkin verran se saattaa elää sanassa kymmenys­pilkku.

Toisaalta sana kymmenys ei ole pelkästään historillinen, sillä sitä käytetään joissakin uskon­suunnissa maksuista, joita jäsenten odotetaan maksavan (rahana) tulojensa mukaan uskonnolliselle yhteisölle. Tavallaan tässä on palattu käsitteen alku­lähteelle, uskonnolliseen velvollisuuteen.

Agricola ei käyttänyt sanaa kymmenys, vaan laina­sanaa tijunti (ruotsin tionde). Vuoden 1642 raamatun­suomennoksessa tuli käyttöön sana kymmenexet, jota käytettiin myös vuoden 1776 Bibliassa, mutta sen jossakin myöhemmässä painoksessa (johon ilmeisesti perustuvat verkossa olevat vuoden 1776 Biblian versiot, mm. raamattu.uskonkirjat.net-sivustossa oleva) se sai asun kymmenykset, jota sitten on myöhemminkin käytetty raamatun­suomennoksissa. (Tosin vielä Renvallin sana­kirjassa v. 1826 on kymmenekset. Heleniuksen sana­kirjassa v. 1838 on jo kymmenykset. Sanan vanhin kirjallinen esiintymä on ilmeisesti eräässä uskonnollisessa kirjassa v. 1802.) Sanalla kymmenes oli ja on edelleen myös merkitys ’kymmenes­osa’, mutta tilalle siis otettiin hiukan toisen­lainen kymmenen-sanan johdos erityis­merkitykseen.