Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Käskyttää

Sana käskyttää on PSK:n mukaan sotilaskielen ilmaus, jonka merkitys on ’antaa johonkin tarvittavat käskyt’, esimerkkinä ”Hyökkäyssuunnitelman käskyttäminen joukoille”. Sananjohdon kannalta käskyttää voidaan ymmärtää käskyillä varustamiseksi, ja siitähän tällaisessa käytössä on kyse: annetaan ne käskyt, joiden ajatellaan olevan tarpeellisia tietyn tehtävän suorittamiseksi.

Käy­tän­nös­sä sanan käyttö on levinnyt niin, että se on sanan käskeä mahtipontisempi vas­ti­ne, jolla ehkä korostetaan sitä, että käskijällä on valta käskeä. Etenkin poliisin toiminnasta puhuttaessa sana käskyttää on tainnut kokonaan syrjäyttää sanan käskeä. Muutos on hyväksytty KSK:ssa, sillä siinä on seuraava lisäys:

Laajemmin Käskyttää alaisiaan. Käskyttää koira hyppäämään esteen yli.

Sanojen käskyttää ja käskeä ero jää hämäräksi, mutta ainakin esimerkeistä jälkimmäinen torjuu sellaisen tulkinnan, että käskyttää tarkoittaisi lakiin perustuvaa tai virallista käs­ke­mis­tä.

Uutta, muuttunutta käyttöä edustaa jo Kielikellon 4/1998 artikkelissa Kuka muuttaa virkakieltä ja miten? käytetty ilmaus ”uusi virkaviestimisen tapa voittaa entisen käs­kyt­tä­mi­sen”. Kuitenkin vielä Kielikellon 1/2015 artikkelissa Käskeä ja käskyttää sano­taan, että käskyttää on KSK:n mukaan sotilaskielen sana, joten ilmeisesti muutos on tehty sen jäl­keen. Siinä esitetyt esimerkit laajentuneesta käytöstä ovat samat kuin nyt KSK:ssa. Ar­tik­ke­li myös kuvailee käskyttämisen sisältöä tavalla, joka ei oikein vastaa vanhaa mer­ki­tys­tä eikä myöskään laajentunutta käyttöä:

Sotilasalalla ja esimerkiksi poliisissa käskyttäminen on vakiintunut toimintamalli, jossa käytetään yleensä harjoiteltuja, ennalta sovittuja ja lyhyitä käskyjä.

Vielä Lasse Koskelan kirjoitus Käsky ja käskytys Kotus-blogissa v. 2012 suhtautuu ironisen kriittisesti käskyttää-verbin merkityksen muuttumiseen.