Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Että-sana epäsuoran kysymyslauseen edessä

KKOO kuvailee (s. 309) eri tilanteita, joissa että-sana esiintyy epäsuoran kysymyslauseen edellä, esimerkiksi Hän kysyi, että saako täältä kahvia. KKOO kuvailee eri käyttötapojen merkityksiä ja tyylilajeja ja toteaa sitten: ”Aiempi ohje oli ehdoton: että-sanaa ei käytetä epäsuoran kysymyslauseen alussa.”

PSK kuvaa tällaista käyttöä että-sanan kuvauksessa ilmauksella ”vars. ark.” (= varsinkin arkikielessä) ja antaa osalle esimerkeistä paremmin-vaihtoehdon. KSK:ssa vain yhteen esimerkkiin liittyy paremmin-vaihtoehto:

Mieleen tuli ajatus, että mitähän tässä on takana. Mistä luulette, että tämä johtuu [= mistä luulette tämän johtuvan]? Tiedusteli, että onko [paremmin: tiedusteli, onko] ketään paikalla.