Suomen kielen normien muutoksia, luku 13 Erisnimet:

Eesti vai Viro?

Kielenhuolto on jo varhain suosittanut etelänaapurimme ensisijaiseksi nimeksi sanaa Viro, mutta suhtautuminen sen synonyymiin Eesti on vaihdellut. Sama koskee kielennimiä viro ja eesti ja tietysti myös johdoksia virolainen ja eestiläinen.

Kielikellon 1/1989 artikkelissa Viro vai Eesti sanotaan, että ”Viro-nimeä suositetaan käytettäväksi ensisijaisena suomenkielisessä puheessa ja tekstissä” ja että perustana on nimen ”vanha ja vakiintunut asema nimenomaan omassa kielessämme”. Siinä on kuitenkin seuraava outo kappale:

Omat ongelmansa aiheuttaa suomentaminen. Teksti voi sisältää monisanaisia nimiä, joiden erisnimisyyden säilyminen tuntuu edellyttävän Eesti-nimen käyttöä suo­mes­sa­kin, esim. Eestin akateeminen mieskuoro, Eestin kevyen teollisuuden minis­te­riö. Joskus muulloinkin saattaa virolaisen näkökulman takia Eestin käyttö tuntua kor­rek­til­ta suomessa. Sellaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Ajatus on yhtä epälooginen kuin se, että ”erisnimisyyden säilymiseksi” pitäisi puhua esi­mer­kik­si Sverigen akatemiasta tai Deutschlandin ulkoministeriöstä. On kuitenkin vaikea arvioi­da, mitä ajatuksen takana on ollut. Sitkeään kiistaan Viron nimestä on liittynyt myös po­liit­ti­sia ja asenteellisia sävyjä, eri tahoilla erilaisia: nimeä Viro pidettiin neuvosto­aikana usein poliittisesti vääränä, ja sen on toisaalta sanottu heijastavan suomalaisten isoveli­asennetta.

KSK ei luonteensa takia käsittele maannimiä, mutta kielennimet viro ja eesti ovat siinä synonyymisina ilman kannanottoa; päähakusanana on viro. Samalla linjalla olivat jo NSK ja PSK.

KOP:n ohje Viro vai Eesti? sanoo: ”Suomen eteläisen naapurimaan nimi on suomeksi virallisissa yhteyksissä Viro tai Viron tasavalta. Maassa puhutaan viron kieltä.” Se kuitenkin lisää: ”Epävirallisissa yhteyksissä voi käyttää myös Eesti-nimeä.” Lisäys voidaan tulkita vakiintuneen suosituksen jonkin­asteiseksi vesittämiseksi. Vesittämisenä voi pitää myös sitä, että Kotuksen Eksonyymit-sivustossa on ”Viro ∼ Eesti ” ilman suositusta. Vuosi­kym­men­ten ajan on kiistelty siitä, kumpaa nimeä käytetään, kuten kirjassa Kielen­huol­lon juurilla laajasti kuvataan, ja tähän oli vakiintunut selvä ratkaisu.