Suomen kielen normien muutoksia, luku 11 Merkit:

Asteen merkki lämpötilaa ilmoitettaessa

Kielikellon 2/2006 kuvaus asteen merkistä (°) kuvaa myös merkin käyttöä ”lämpöasteen” osoittamiseen, esimerkiksi ”10° lämmintä”. joskin todetaan myös mahdollisuus ilmaista käytetty asteikko, esimerkiksi 10 °C. Stan­dar­dien mukaan asteen merkki yksinään on vain kulman mittayksikkö. Kansainvälisen ja kansallisen standardin Suureet ja yksiköt. Osa 1: Yleistä (SFS-EN ISO 80000-1:2013) mukaan aste on kuitenkin vain kulman yksikkö. Lämpötilan yksikkö on kelvin (K). Sen ohella voidaan käyttää celsius­astetta (°C), joka on peri­aatteessa johdetun suureen celsius­lämpö­tilan yksikkö.

Tarkkaan ottaen olisi siis sanottava ”celsius­lämpö­tila on 10 °C”, mutta olennaisinta on, että standardin mukaan pelkkä asteen merkki ei sovi minkään lämpötilan yksiköksi.