Sähkömagneettinen spektri

Seuraava taulukko esittää sähkömagneettisen säteilyn spektrin (kirjon). Kullakin rivillä on spektrin alueen mahdollinen koodilyhenne, nimi tai nimiä, taajuusalue hertseinä (Hz), aallonpituus sekä esimerkki tai esimerkkejä alueen käytöstä tieteessä tai tekniikassa. Taulukon jälkeen on selityksiä sekä linkkejä lisätietoihin.

Lyh. Nimi Taajuus Aallonpituus Käyttöesimerkki
ELF (äärimmäisen pitkät aallot) alle 300 Hz yli 1000 km
ILF (ylipitkät aallot) 300 Hz – 3000 Hz 100 km – 1000 km
VLF hyvin pitkät aallot 3 kHz – 30 kHz 10 km – 100 km Radionavigointi
LF pitkät aallot 30 kHz – 300 kHz 1 km – 10 km Pitkän matkan radioyhteydet
MF keskipitkät aallot 300 kHz – 3000 kHz 100 m – 1000 m Yleisradio
HF lyhyet aallot 3 MHz – 30 MHz 10 m – 100 m Yleisradio, radioamatöörit
VHF hyvin lyhyet aallot 30 MHz – 300 MHz 1 m – 10 m Televisio, ularadio
UHF ultralyhyet aallot eli ula 300 MHz – 3000 MHz 100 mm – 1000 mm Radiolinkit, televisio, tutka
SHF mikroaallot 3 GHz – 30 GHz 10 mm – 100 mm Mikroaaltouuni
EHF erikoislyhyet aallot 30 GHz – 300 GHz 1 mm – 10 mm Tutka, radiolinkit
THF pitkäaaltoinen infrapuna 300 GHz – 30 THz 10 µm – 1000 µm Spektroskopia
IR infrapuna­säteily 30 THz – 430 THz 700 nm – 10 µm Erikois­valokuvaus
  valo 430 THz – 750 THz 400 nm – 700 nm Valokuvaus
UVA ultravioletti-A 750 THz – 938 THz 320 nm – 400 nm Solarium
UVB ultravioletti-B 938 THz – 1034 THz 290 nm – 320 nm Ihotautien hoito
UVC ultravioletti-C 1,034 PHz – 3 PHz 100 nm – 290 nm Desinfiointi
  röntgensäteily 3 PHz – 30 EHz 10 pm – 100 nm Röntgenkuvaus
  gammasäteily yli 30 EHz alle 10 pm Atomitutkimus, sädehoito

Selityksiä:

Linkkejä lisätietoihin