Standard American Yellow Card (SAYC) – tiivistelmä
avaus mitä avaus lupaavastaus vastauksen sisältö jatkotarjoukset
1♣ 3+ korttia 2NT 13–15, tpv 
3NT 16–17  
1 4+ korttia tai 4432 kuten 1♣:n avaukseen
1 5+ korttia 1♠ 4+ pataa, 6+ p, tav. ei -tukea  
1 NT 6–9 ap; kieltää 4 pataa tai 3 herttaa avaaja saa passata
2 ♣/ 10+ p, 4+ korttia lupaa toisen tarjouksen, paitsi passanneesta kädestä tai kun täyspeli tarjottu
2NT ! Jacoby: korotus, 13+ p3♣//♠ lyhyys, 4 minimikäsi, 3NT keskivahva, 3 vahva
3 limit-tarjous, 10–12 p, 3+ herttaa (D:n jälkeen ehkäisy) 
3NT 15–17 ap, tasainen, 2 kortin tuki  
4 tav. 5+ herttaa, lyhyys, <10 ap  
1♠ 5+ korttia vastaavasti kuin 1 :n avaukseen
1NT 15–17 ap tasainen (voi sisältää 5 kortin värin, myös ylävärin)
2♣ Stayman (ei tpv), yl. 8+ ap 2 //♠ (2 jos molemmat ylävärit); vastaajan 3♣/: slammikiinnostus
2 !Jacoby-siirto herttaan 2 , tai maksimilla 3
2 !Jacoby-siirto pataan 2 ♠, tai maksimilla 3 ♠
2♠ !siirto to 3♣:iinvastaajan 2. tarjous 3 pysäytys
3♣/ !inviitti 3NT:iin 6+ kortin värillä  
3/♠ 6+ kortin väri, slammikiinnostus  
4♣ Gerber-ässäkysely 4 = 0 tai 4, 4 = 1, jne.
4NT luonnollinen, inviitti 6NT:iin  
2♣ keinotekoinen vahva, 22+ p tai vastaava pelivoima2 keinotekoinen, voi olla odottavaavaajan väritarjous on vaatimus 3:n tasolle hänen ylävärissään, 4:n tasolla alavärissä; avaajan 2 NT:n jälkeen: Stayman, Jacoby, Gerber
2/♠, 3♣/ luonnollinen, tpv, 5+ korttia, 8+ p  
2NT tasainen, 8 ap  
2//♠ 6+ (tai 5) korttia, 5–11 ap; tavallisesti ei yläväriä toisena värinä 2NT vaatimus, kiinnostunut täyspelistä minimillä (5–8 p): oma väri uudestaan; mak­si­mil­la: uusi väri (osoittaa A/K:n) tai 3NT tai 4 alaväriä (osoittaa 4–5 korttia, mukana väh. Q)
korotusloppusitoumus
2NT 20–21 ap tasainen, voi sisältää 5 kortin värin3♣ Stayman  
3/ !Jacoby-siirto 3/♠
4♣ !Gerber 
4NT inviitti 6NT:iin  
3NT 25–27 ap tasainen4♣ !Stayman  
4/ ! Jacoby-siirto 4/♠
3/4 väriäehkäisy, 2/3/4-sääntö

Avauksen valinta

Jatkotarjoukset

Slammisopimukset

Vastustajien tarjousten vaikutus

Puolustustarjoukset

Kilpaileva tarjoaminen

Lähdöt ja merkinannot

Lyhenteiden selityksiä: ap = arvokorttipiste, p = piste, tpv = täyspelivaatimus, D = kahdennus, RD = vastakahdennus
Lisätietoja (englanniksi):