Työmääräin: tyomääräys vai jotain muuta?

Onko työmääräin vain hienompi sana työmääräys-sanan tilalle, vai onko sillä jokin oma merkityksensä?

Työmääräin on outo muodoste, koska yleensä -in-johdokset tarkoittavat työ­kalua, kojetta, laitetta tms. (kuten avain, kytkin ja tuuletin) eivätkä asiakirjoja. Sanaa ei ole yleis­sana­kirjoissa eikä esimerkiksi missään Finto-ontologiassa, mutta EU:n IATE-tieto­kannasta se löytyy. Tieto on tuore ja sen lähteeksi on ilmoitettu Taloustieto Oy. Merkitykseksi on ilmoitettu ”tosite, joka osoittaa työhön käytetyn ajan ja työn luonteen sekä mahdollisesti myös ajan, joka työhön on suunniteltu käytettäväksi”. Synonyymiksi ilmoitetaan työaikakortti, mutta sitä käytetään todellisuudessa yleensä merkitsemään aivan muuta: työaika­kirjan­pidossa käytettävää korttia. IATE ilmoittaa vastaaviksi englannin ilmauksiksi seuraavat: labo(u)r time record, job card, job ticket, work slup.

Ilmeisesti kyseessä ei ole yksin­kertaisesti työmääräys, joka normaalisti tarkoittaa esi­miehen antamaa määräystä tietyn työtehtävän tekemisestä. Pikemminkin kyseessä on dokumentti, joka määrittelee tietyn työsuorituksen ja johon myös kirjataan tietoja sen etenemisestä. Se voi myös muodostaa asiakkaan ja yrityksen välisen sopimuksen, jossa sovitaan siitä, että yritys tekee asiakkaalle tietyn työn, ja saatetaan myös esittää arvio työ­määrästä tms. Englannin kielessä käytetyistä ilmauksista olisi ehkä saatu parempi perusta termin­muodostukselle.

Todennäköisesti työmääräin usein ymmärretään samaa tarkoittavaksi kuin työmääräys. Kun työmääräin annetaan työntekijälle, se on hänen kannaltaan usein työmääräys.