Ruutikuiva: rutikuivan harvinaisempi synonyymi

Sana ruutikuiva herättää ihmetystä, kun se esiintyy lehdissä. Se on kuitenkin yleis­kielessä hyväksytty sana, joka tarkoittaa samaa kuin rutikuiva, mutta on sitä selvästi harvinaisempi.

Ruutikuiva esiintyy jo Nykysuomen sanakirjassa (1951–1961), joka selittää sitä näin: ”kuiva kuin ruuti, rutikuiva”. Aivan sama selitys on Kielitoimiston sanakirjassa (2004–).

Ruutikuiva on paljon harvinaisempi kuin rutikuiva. Esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä ruutikuiva on esiintynyt 3 kertaa, rutikuiva 85 kertaa (v. 1916–2019).

Sanakirjojen selitys näyttäisi sisältävän kannan­oton sanan alku­perään; alkuosa todella viittaisi ruutiin. On jopa esitetty, että rutikuiva olisi syntynyt tästä lyhentymällä ja että siitä sitten olisi irronnut alkuosa ruti- muidenkin sanojen yhteyteen, kuten rutikuiva (Matti Puntila: Hyperhyvää vai huippuhuonoa?, Kielikello 1/1990.

Kirjassa Suomen sanojen alkuperä (1992–2000) kuitenkin esitetään, että sanan ruti mer­ki­tys on ’rikki, murskana’ ja että se kuuluisi verbin rutista yhteyteen. (Kirja mainitsee myös ruuti-alkuperän, mutta pitää sitä varsin epävarmana.) Tämä tuntuukin uskottavalta, ja tällaisia sanoja voi pitää ääntä kuvailevina. Kun kuivat oksat murtuvat rutisten jalkojen alla, niitä voi sanoa rutikuiviksi. Tällä kannalla on Tuomo Tuomi Kielikellon 4/1991 kirjoituksessa Täpö­täysi ja patajuoppo: ”Rutikuiva on niin kuiva, että rutisee, litimärkä niin märkä että litisee.”

Todennäköiseltä tuntuu, että rutikuiva on vanhempi sana ja että ruutikuiva on syntynyt osittain siksi, että sananalku ruti- on koettu merkityksettömäksi, osittain ajatuksen ”ruuti on pidettävä kuivana” pohjalta. Kuivuus ei ole ruudin sisäinen ominaisuus, vaan ominaisuus, jota siltä vaaditaan, jotta se olisi käyttö­kelpoista. Mutta jos sanan rutikuiva alku on koettu ou­dok­si, on ehkä muuntelulla haettu sen tilalle sanaa, joka olisi tuttu ja joka vielä jotenkin mer­ki­tyk­sel­tään liittyisi kuivuuteen.

Olisi ehkä parempi, että ruutikuiva määriteltäisiin yleis­kieleen kuulumattomaksi. Se aiheut­taa vain hämmennystä eikä tarjoa mitään etua tavallisempaan sanaan rutikuiva verrattuna.