Pormestari: monenlaisia virkamiehiä ja muita

Sana pormestari on nykyisin Suomessa vain toisaalta arvonimi, toisaalta muutamien kunnanjohtajien nimitys kunnissa, joissa sovelletaan niin sanottua pormestari­mallia. Historiassa sanalla on ollut muita merkityksiä, erilaisia kaupunkien korkeita virka­miehiä tarkoittavia. Käännös­kielessä sanaa käytetään muiden maiden oloista puhuttaessa kaupungin­johtajista ja pienien paikka­kuntienkin johtajista.

Suomen sana pormestari on ilmeinen laina ruotsista, jossa borgmästare on ollut käytössä ainakin 1300-luvulta alkaen. Se lienee lainaa alasaksasta (borgemester) ja on varmaankin alkujaan tarkoittanut suunnilleen ”kaupungin­mestaria”, siis jossain ammatti­kunnassa mestarin arvon saanutta henkilöä, joka oli valittu kaupungin julkiseen tehtävään. Sanan merkitys on kulkenut monien vaiheiden kautta:

Uusimmassa käytössä pormestari tarkoittaa siis kuntaa johtavaa luottamus­toimessa olevaa henkilöä vasta­kohtana kunnan­johtajalla, joka on virka­mies. Tämä ei vastaa historiallista taustaa, sillä aiemmin pormestarit olivat nimen­omaan virka­miehiä, ja viime vaiheessa (1927–1993) heillä ei ollut johtavaa asemaa kaupunkien hallinnossa.

Käännöskielessä pormestari-sanaa käytetään muiden maiden oloista puhuttaessa erilaisten paikkakuntien, jopa pienten kylien, johtajien tittelinä englannin sanan mayor, ranskan sanan maire ym. vastineena. Näiden sanojen taustalla on latinan sana maior ’suurempi’, jota on käytetty muun muassa monen­laisten muita ylempien (suurempien) virka­miesten tittelinä. Aku Ankka -lehti on pitkään käyttänyt ilmausta Ankka­linnan pormestari, mutta tällaisia vastaavuuksia esitetään nykyisin jopa IATE-tieto­kannassa Asiallisempia käännöksiä olisivat kaupungin­johtaja ja kunnan­johtaja etenkin nyky­oloissa, kun Suomen kunnista puhuttaessa pormestari viittaa tiettyyn, vain harvoissa kunnissa käytössä olevaan hallinto­malliin.

Kyseinen käännöskielen menettely saattaa heijastaa ruotsin kielen käytäntöä. Ruotsin akatemian sanakirja (SAOB) kuvaa borgmästare-sanan vanhimmat merkitykset, koska se on julkaistu vuonna 1920. Paljon uudempi (2009) Ruotsin akatemian Svensk ordbok kuvaa sanan merkityksen näin:

(titel för) högste ämbets­man i en stad med varierande ställning och befogenheter under o­lika tider och i skilda länder

Ruotsin akatemian sanaluettelo (SAOL) sanoo suoremmin:

en stads främste ämbets­man i äldre tid (och än­nu i många länder)

Suomessa pormestari ei aina ollut kaupungin ylin virkamies, kuten edellä on kuvattu. SAOLin viittaus muihin maihin näyttää sikäli oudolta, että eihän muualla käytetä sanaa borgmästare; sen sijaan Ruotsissa (ja Suomessa) tätä sanaa käytetään ruotsin kielessä, kun puhutaan muiden maiden oloista.

Kielitoimiston sanakirjan kuvaus pormestari-sanasta vastaa melko hyvin todellisuutta. Se ei kuitenkaan mainitse sitä, että sanaa käytetään myös muiden maiden kaupunkia pie­nem­pien­kin kaupunkien johtajista. Ilmaus ”kaupunginjohtajan arvonimenä” ei ole tarkka, koska sekä pormestari että ylipormestari ovat arvo­nimiä, joiden antaminen on antajan vapaassa harkinnassa eikä ole sidoksissa virka-asemaan.