Ottaa: voiko ottaa bussin?

Voi ottaa hevosen, polkupyörän tai (auton) lähteäkseen jonnekin, mutta voiko ottaa bussin, laivan tai lentokoneen? Vanhojen ohjeiden mukaan ei voi, mutta ainakin bussin ottamisen tuntuu nykyinen kielitaju hyväksyvän.

Nykysuomen sanakirja (NSK, 1951–1961) kuvaa ottaa-sanan käyttöä monipuolisesti, ja erityisesti se kertoo sanaa käytettävän myös ”haltuunsa, itselleen jossakin tarkoituksessa ottamisesta, varaamisesta, valitsemisesta tm.”, kuten virkkeessä ”Otin polkupyörän ja lähdin ajamaan”. Se tuntuu kuitenkin vetävän rajan niin, että ottaa-verbiä ei sovi käyttää kulku­neuvos#ta silloin, kun ei ole todella kyse sen ottamisesta vain omaan käyttöön. Tämän se esittää viitteellisesti esimerkillä ja sitä koskevalla huomautuksella:

Ottaa raitiovaunu, juna jne. → lähteä raitiovaunulla jne.

NSK:n merkintätapojen mukaan nuolella ”→” on selvä normimerkitys: se ”viittaa hylättävästä muodosta suositeltavaan”.

Nykyisin junan, raitiovaunun, bussin tai vaikka laivan ottaminen pelkän matkaan lähte­mi­sen merkityksessä on tavanomaista kielenkäyttöä. NSK:n seuraajat (Suomen kielen perus­sana­kirja ja Kieli­toimiston sanakirja) kuvaavat olla-sanan monta kertaa lyhyemmin kuin KSK, eikä kuvauksissa esiinny lainkaan esimerkkiä kulku­välineen ottamisesta.

Merkityksen laajentuminen on kyllä ymmärrettävää: omistamisen ja hallitsemisen ajatus väistyvät, välineen valitseminen ja käyttö korostuvat. Auton ottaminen voi alkaa tarkoittaa paitsi oman auton ottamista käyttöön myös taksin ottamista, eikä useimpia taida bussin ottamisessa häiritä se, että bussia ajaa joku muu ja siellä on muitakin matkustajia. Tosin laivan tai lentokoneen ottaminen taitaa olla harvinaisempi ilmaus.

On kuitenkin epäselvää, voiko esimerkiksi ilmauksia ottaa bussi ja ottaa juna pitää yleiskielen mukaisina. NSK:aan sisältyvää kannanottoa ei liene missään kumottu, mutta ilmeisesti ei toistettukaan missään selvästi ohjeellisessa kannanotossa. Kuitenkin vielä eräässä vuonna 2015 tehdyssä suomen kielen gradussa esitetään ilmaukset ottaa bussi ja ottaa lentokone esimerkkeinä rakenne­virheistä, joita suomea vieraana kielenä oppiva tekee. Se jatkaa:

Ottaa bussi tai ottaa linja-auto ovat toki myös natiivien kielenkäyttäjien puhekielessä tai verkkokeskusteluissa verrattain tavallisia ilmaisuja; lentokoneen, saati aineistossa esiintyneen limusiinin, ottaminen lienee natiivien suomenpuhujien kielessä jo harvi­nai­sem­paa. Kirjoitetussa yleiskielessä tällaisia ilmaisuja ei kaikesta huolimatta pidetä suositeltavina, vaikka ne oppijansuomen olennaisiin ominaispiirteisiin näyttäisivätkin aineistoni perusteella liittyvän.