.

Liikenneympyrä: hyvä sana, jota kiertoliittymä uhkasi

Liikenneympyrä on alusta alkaen ollut virallinen nimitys, vaikka moni on luullut sitä vain arki­kieliseksi ja sanaa kierto­liittymä viralliseksi.

Liikenneympyröitä alettiin rakentaa Suomeen sotien jälkeen. Kielikellon 1/2005 artikkeli Uudissanoja eläkeiässä kuvailee, että jälleen­rakentamis­kaudella ”Tierakentamisen uusia tuulia edusti liikenneympyrä”. Nykysuomen sana­kirjaan tämä sana ei ehtinyt, vaan siihen tuli seuraava:

kiertoristeys s. katujen risteys, jonka keskipisteeseen on sijoitettu saareke t. muu laite, jota liikenteen pitää kiertää aina samaan suuntaan.

Käyttöön kiertoristeys ei juurikaan liene päässyt. Kieli-ikkuna Kuusikymmenvuotias lähiö (13.1.2008) kertoo, että Otto-Iivari Meurmanin Asemakaavaoppi-kirjassa v. 1947 oli eh­do­tet­tu eri asioille useita nimityksiä, joista osa (kuten lähiö) tuli käyttöön, osa ei: ”Kaikki Asema­kaava­opinkaan uudissanat eivät ole jääneet elämään, vaikka sanat olisivat olleetkin vallan luontevia: tämmöisiä ovat kiertoristeys (’liikenneympyrä, kiertoliittymä’), eritasois­risteys ja ’reaktioaikaa’ merkitsevä säpsähdysaika.”

Sanaa kiertoliittymä on käytetty Kotuksen ohjeessa Tiennimet ja liikennesuunnittelu, ilmauksessa kun on käännytty risteyksestä tai kiertoliittymästä. Siinä se on turha, koska kierto­liittymä on yksi risteyksen tyyppi.

Laajassa Korp-korpuskokoelmassa sanan liikenne­ympyrä ensimmäinen esiintymä on vuodelta 1952, sanan kierto­liittymä vasta vuodelta 1993, ilmauksessa liikenne­ympyrä eli kierto­liittymä. Sana kierto­risteys esiintyy siinä vain verkko­keskustelujen, tarkemmin sanoen Suomi24:n aineistossa, jossa on ilmeisesti lähinnä käsitelty keksittyjä merkityksiä sanalle.

Uudissanasto 80:ssä (1979) on uutena sanana seuraava:

kiertoliittymä monihaarainen liittymä, jossa liikenne kiertää yksisuuntaisena kierto­saarekkeen ympäri, liikenneympyrä.

Suomen kielen perussanakirjaan (1990–1994) otettiin Uudissanasto 80:n yllä lainattu kuvaus sellaisenaan, mutta lisäksi otettiin liikenneympyrä omaksi hakusanakseen. Kuvaus on hiukan erilainen, mutta sanat on aika selvästi tarkoitettu synonyymeiksi:

liikenneympyrä risteyksessä oleva ympyrän muotoinen ajorata, jossa liikenne kulkee samaan suuntaan.

Kielitoimiston sanakirjassa (2004–) liikenneympyrä on varsinaisena hakusanana, kuvauksena Uudissanasto 80:ssä kiertoliittymälle esitetty selitys ja lisäyksenä synonyymi kiertoliittymä, joka on myös omana hakusananaan, mutta vain viittauksena päähakusanaan:

kiertoliittymä = liikenneympyrä
– –
liikenneympyrä monihaarainen liittymä, jossa liikenne kiertää yksisuuntaisena kierto­saarekkeen ympäri, kierto­liittymä.

Lainsäädännössä ainoa nimitys on ilmeisesti ollut ja on liikenneympyrä, alkaen vuodesta 1982, jolloin tieliikenne­asetuksessa määriteltiin liikenne­ympyrää tarkoittava liikenne­merkki. Tämä perustuu Finlex-palvelussa oleviin tietoihin, jotka eivät täysin kata vanhaa lain­säädäntöä.

Asia vaikuttaisi melko selvältä: hapuilun jälkeen on päädytty sanaan liikenneympyrä, vaikka kiertoliittymä vielä vähän kummittelee sen synonyymina. Mutta mistä se tuli mukaan kuvaan, ja onko sillä vielä merkitystä?

Vaikuttaa siltä, että jossain vaiheessa Tielaitos rupesi käyttämään nimitystä kiertoliittymä, eikä siitä kai ole vieläkään luovuttu. Tämän takia sitä on luultu viralliseksi termiksi, ja sama liikenne­ympyrä on leimattu jopa arki- tai puhe­kieliseksi. Yleis­kielen sanakirjoihin tällainen ei siis ole vaikuttanut, mutta JUPO-sanastossa (Julkisen hallinnon palveluontologia), joka laadittiin alun perin 2003–2012 ja muodostaa yhä osan sanasto- ja ontologiapalvelu Fintoa, kiertoliittymä on esitetty terminä ja liikenne­ympyrä vain sanana, joka ”ohjataan” siihen.

On myös esiintynyt tulkintoja, joiden mukaan kiertoliittymä ja liikenneympyrä tarkoit­tai­si­vat eri asioita sen mukaan, millaiset liikenne­säännöt pätevät. Aihetta käsittelee lyhyesti Antti-Juhani Kaijanahon kirjoitus Kiertoliittymä vai liikenneympyrä?

Sekavuutta kuvastaa, että vielä 31.5.2017 Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti: Liikenne­ympyrä saa vihdoin olla liikenneympyrä – uusi tieliikennelaki palasi lausuntokierrokselta: ”Uudessa tieliikennelain luonnoksessa kiertoliittymä nimetään liikenneympyräksi – jona se myös kansan suussa tunnetaan. Liikenneympyrä saa olla laissakin liikenneympyrä, sillä yksikään lausunnon antaja ei puuttunut tähän nimitysasiaan.” Todellisuudessa luonnoksessa käytettiin sanaa liikenne­ympyrä, jota laissa on alusta alkaen käytetty, eikä tähän kukaan puuttunut.

Toisaalta teitä hoitavien viranomaisten kirjava kielenkäyttö jatkuu: uusi Väylävirasto käyttää sekä sanaa liikenneympyrä että sanaa kiertoliittymä, jälkimmäistä enemmän.