Hyväksymätön: käännöslaina, mutta ihan kelvollinen

Sana hyväksymätön on ilmeinen käännöslaina englannin sanasta unacceptable, mutta se on suomeen hyvin sopivaa sana­tyyppiä (kielto­partisiipit) ja edustaa kätevää suomen kielen mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Uutisotsikon teksti ”Kuljettajat kritisoivat radan kuntoa – ”Hyväksymätöntä”” (MTV Uutiset 28.7.2019) herätti kielellistä närkästystä viimeisen sanansa takia. AFP:n uutiseen, jossa oli käytetty sanaa unacceptable. Sanakirjojen mukainen käännös olisi lähinnä mahdoton hyväksyä (tässä yhteydessä muodossa mahdotonta hyväksyä), mutta miksi ei voitaisi käyttää sanaa hyväksymätön?

Sana hyväksymätön on muodoltaan verbin hyväksyä kielto­partisiippi. Sellainen voidaan muodostaa mistä tahansa verbistä paitsi kieltoverbistä, ja se voitaisiinkin lukea verbin taivutukseen kuuluvaksi.

Vielä suorempi käännös on ei-hyväksyttävä, ja sitä jossain määrin käytetäänkin. Sanan ei käyttö yhdyssanan alkuosana ei kuitenkaan kuulu suomen kielen vanhaan käytäntöön. Vanhastaan on käytössä määriteosa epä- ja joukko muita kieltämisen keinoja, kuten juuri kielto­partisiipit. Emme sano esimerkiksi ei-tyydyttävä, vaan epätyydyttävä – tai tyy­dyt­tä­mätön.

Kieltopartisiippien ongelmana on tietysti monimerkityksisyys: sana voisi periaatteessa tarkoittaa myös mm. sellaista, joka ei hyväksy tai ei ole hyväksynyt, vaikka merkitys onkin yleensä ’sellainen, jota ei voi hyväksyä’. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt sitä, että suomen kielessä on kymmenittäin adjektiiveiksi leksikaalistuneita -maton- ja -mätön-johdoksia: aavistamaton, ajattelematon, …, ymmärtämätön, ymmärtämätön. Merkitys tulee lähes aina aivan selväksi lause- ja asiayhteyden perusteella. Esimerkiksi sana auttamaton on vakiintunut merkitykseen ’sellainen, jota ei voi auttaa’.

Tosin joissakin yhteyksissä sanalla hyväksymätön on merkitys ’sellainen, jota ei ole hy­väk­syt­ty’, joka ei sulje pois mahdollista myöhempää hyväksymistä. Tämäkin kuitenkin ilmenee käytännössä aina yhteydestä, esimerkiksi uutisessa ”Lopeta käyttö välittömästi – Suomessa myyty hyväksymätöntä tuotetta vuodesta 2014, ’turvallisuutta elintarvikkeissa ei ole ar­vioi­tu’” (Talouselämä 23.3.2019).

Tervetuloa kieleen, hyväksymätön!