Fingerpori: sormustimesta kuvitteellisen kaupungin nimeksi

Ruotsista lainattu sana fingerpori tarkoitti 1800-luvun kielessä sormustinta. Se tai sen johdos fingerporillinen on tarkoittanut pientä määrää (nestettä), vaikka sana­kirjat eivät sitä juuri tunnekaan. Uuden elämän se on saanut sarjakuvan nimessä Fingerpori, jossa viitataan kuvitteelliseen kaupunkiin.

Sormustin ja sen vetoisuus

Vanhan kirjasuomen sanakirjassa on hakusanana fingerbori, jonka toiseksi asuksi mainitaan finkerpori ja jonka merkitys selitetään sanalla sormustin. Sen viidestä käyttö­esi­merkis­tä neljässä (vanhin v:lta 1775) kyse on määrän ilmaisemisesta, kuten yhden fingerborin täysi saltpietaria ja vain viimeisessä (v:lta 1800) sormustimesta esineenä. Toisaalta mittaamiseen varmaan käytettiin esinettä, joka oli varsinaiselta käytöltään sormustin, joten merkitykset sekoittuvat.

Johdos, joka elää kantasanaansa kauemmin: fingerporillinen

Sana fingerporillinen on ilmeinen johdos sanasta fingerpori ja selvästi vain vetoisuuden mitta eikä esineen nimitys. Se on tietysti uudempi sana, mutta se on jäänyt elämään kielessä, vaikka fingerpori on jäänyt pois.

Laajasta Korp-korpuskokoelmasta löytyy vain kaksi fingerporillinen-sanan esiintymää, kun ei oteta huomioon Suomi24-keskusteluista löytyviä vuoden 2000 jälkeisiä esiintymiä (haku tehty 25.11.2021). Ensimmäinen on vuonna 1934 kirjattu sanan­parsi Evi­järveltä, murre­asuisena seuraava: ”Ei rakkautta nelikolla mitata, vaan vinkerporillinen kerralla”. Tässä selvästikin tarkoitetaan mittayksikköä tai mitta-astiaa, johon rinnastetaan nelikko, vanha mitta, ¼ tynnyriä ja siten suuruudeltaan vaihteleva, mutta huomattavan suuri (vähintään 30 litraa). Toinen esiintymä on vuodelta 1941 Ilmailu-lehdestä (numero 6, s. 21): ”Olisi hän saanut kainon vastauksen : — Juu, fingerporillinen.”

Vanhan kirjasuomen sanakirja esittää vain yhden esiintymän, asussa fingerburillinen, vuodelta 1786.

Varsin pieni mitta

Sormustimien koot vaihtelevat, mutta sormustimellinen on joka tapauksessa aika pieni määrä. Kirjastot.fi-sivuston vastauksessa kysymykseen ”Mikä on ns. fingerporillisen tilavuus?” arvellaan, että fingerporillinen on noin 5 millilitraa eli teelusikallinen.

Fingerporillista käytetäänkin yleensä vain puhuttaessa aineista, joita käytetään pieniä määriä, kuten mausteita ja lääkkeitä. Tosin puhutaan myös esimerkiksi fingerporillisesta viinaa, mutta silloin varmaankin kyse on leikillisestä vähättelystä ja todellisuudessa kyse on pikemminkin sentti­litroista kuin milli­litroista.

Sanakirjoissa vaihtelevasti

Sanoja fingerpori ja fingerporillinen ei ole sellaisissa suomen kielen sanakirjoissa joista sen odottaisi löytävänsä: Nykysuomen sanakirjassa ja Suomen murteiden sanakirjasta. Sen sijaan Vanhan kirjasuomen sanakirjassa siis on fingerbori. Myös Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja (1866–1880) sisältää sanan fingerpori, joskin pää­haku­sanana on muoto wingerpori.

Kuitenkin Suomen kielen perussanakirjassa (1990–1994) ja sen seuraajassa Kieli­toimis­ton sanakirjassa on sekä fingerpori että fingerporillinen ja vielä vingerpori, tosin kaikki arkisiksi merkittyinä. Kuvaavaa on, että adjektiivia ei selitetä muuten kuin seuraavalla esimerkillä: ”Otettiin fingerporilliset pienet ryypyt.”

Alkujaan ”sormisuoja”

Suomen sanan fingerpori pohjana on ruotsin sana fingerborg, jonka alkuosa finger tarkoittaa sormea. Jälkiosa borg ’suoja, vahvistus’ on sama sana kuin esimerkiksi kaupunkien ja linnojen nimissä (kuten Göteborg, Älvsborg, Uleåborg ’Oulu’) esiintyvä, alkujaan linnoitukseen (siis eräänlaiseen suojaan) viittaava sana, Samaa alkuperää ovat muiden germaanisten kielten kaupungin- ja linnannimien lopussa esiintyvät burg, burgh ym. Saman­tapaisia suomen­kielisiä, ruotsista lainattuja nimiä on vähän, kuten Raasepori (ruotsin Raseborg).

Kaupungin nimeksi

Oli siis osuva oivallus, kun Pertti Jarla otti sanan Fingerpori piirtämässään sarja­kuvassa esitetyn kuvitteellisen kaupungin ja itse sarja­kuvan nimeksi (ks. Fingerpori.org).

Tämä tapahtui, kun Helsingin Sanomat alkoi vuonna 2007 julkaista tätä sarja­kuvaa, jonka aiempi nimi oli lukijoille vaikeammaksi arvioitu Karl-Barks-Stadt.

Koska kuvitteellinen nimi voidaan mieltää pori-loppuiseksi yhdys­sanaksi, sen pohjalta on voitu kehitellä muita nimiä, kuten kaupungin tiede­keskus Fingerpoli ja lento­yhtiö Finger­air.