Erakko ja eremiitti: miten ne kohtasivat?

Voisi luulla, että erakko on alkujaan sepitetty sivistys­sanan eremiitti vastineeksi sitä vapaasti muuntaen. Sanat ovat kuitenkin eri alku­perää ja muuttuneet mer­ki­tyk­sil­tään. Erikoista on sekin, miten Eremitaasi ei suinkaan ole yksin­eläjän asumus, vaan museoksi muutettuja palatseja.

Vuosina 1909–1922 julkaistu Tieto­sana­kirja sisältää seuraavan artikkelin:

Eremiitti (kreik. erēmī´tēs < erē´mos = asumaton seutu, erämaa), erakko (ks. t.).

Erakko-sanan merkityksen Tieto­sana­kirja kuvaa näin: ”henkilö, joka on vetäytynyt syrjään maailmasta viettääkseen elämäänsä rukouksessa ja kieltäytymisessä; henkilö, joka viettää aikaansa yksinäisyydessä”. Ensimmäisenä mainittu merkitys on lähinnä historiallinen, jälkimmäinen on edelleen käytössä; sen kuvaus Kieli­toimiston sana­kirjassa on ”muiden seuraa karttaen elävä ihminen (t. eläin)”.

Eremiitti – harvinaisuus

Eremiitti-sana esiintyi aluksi myös asussa eremiitta. Kovin yleinen se ei koskaan ollut, mutta Vanhan kirja­suomen sana­kirja kuvauksessa on muutamia käyttö­esi­merk­ke­jä. Nyky­suomen sana­kirjassa (1951–1961) se on merkitty harvinaiseksi, Nyky­suomen sivistys­sana­kirjassa (1973) vanhentuneeksi. Vaikka siinä sanan selityksenä on vain ”erakko”, sanaa tuskin on käytetty muuten kuin uskonnollisista syistä eristäytyneistä. Suomen etymo­logisen sana­kirjan kuvaus kertoo, että kansan­omaiseen käyttöön sana tuli asussa ärmätti ja sai luultavasti saman­tapaisten sanojen (kuten äreä) vaikutuksesta muita merkityksiä: kelvoton, heittiö, saamaton, villi, vallaton (lapsi), nulikka; äreä, äksy, kiukutteleva.

Erakko: yksinäistaloudesta yksineläjään

Sana erakko esiintyy, rinnakkais­muotonaan erikko, Vanhan kirja­suomen sana­kirjan mukaan vain erillis­taloutta tarkoittamassa. Gananderin sana­kirjassa sen selitys on ”särskild hus­håll­ning, beställning”.

Sanan erakko ensiesiintymän sanotaan joissakin lähteissä olevan vuodelta 1786. Gananderin sana­kirjan käsi­kirjoitus valmistui vuosina 1786–1787, mutta erakko on Porthanin siihen myöhemmin lisäämä, joskus 1700-luvun lopulla.

Suomen murteiden sana­kirjan kuvaus erakko-sanasta esittää ensimmäisenä merkityksen ”erillään, syrjässä olevasta paikasta; ’erakolla (erakossa)’ = syrjässä, kaukana muista”. Toisesta merkityksestä ”yksin, syrjässä elävä; yksinäisyyttä rakastava ihminen” se sanoo ”Ehkä kirj.”, eli kyseessä on ehkä kirja­kielestä murteisiin tullut merkitys. Sanakirjassa on myös yhdys­sanat erakko­elämä, erakko­laari, erakkolintu ja erakko­touhu, joissa kaikissa alku­osa viittaa erillään olevaan paikkaan, ei ihmiseen.

Suomen etymo­logisen sana­kirjan kuvaus erakko-sanasta liittää sen sanojen erä, erillään yms. yhteyteen. Vartaloon era on liitetty johdin kko, jolla on suomessa muodostettu monen­laisia sanoja, kuten Ison suomen kieli­opin (ISK) § 182 kuvailee. Tosin ISK § 198 mainitsee erakko-sanan sellaisena, jolla ei ole selvää kanta­sanaa. (Kanta­sanaksi voidaan ajatella erä, jos oletetaan ä:n muuttuneen vastaavaksi taka­vokaaliksi.)

Myöhemmissä sanakirjoissa esiintyy myös sellaisia asuja kuin erikkö ja eraakko, mutta merkitys pysyi samana. Europaeuksen sana­kirjassa (1853) sanaa ei ole, mutta siinä on erakkolainen, selityksenä ”enstöding, enstöring”, jotka ovat erakkoa tarkoittavia substan­tii­ve­ja. Eurenin sana­kirjassa (1860) on substantiivi erakko, selityksenä ”afsteldt ställe, enslig ort”, ja erakkoinen, jonka se sanoo olevan sekä adjektiivi, ”enslig”, että substantiivi, ”eremit”. Ahlmanin sanakirjassa on sanan erakko selityksenä ”afsteldt ställe, eremitage”, ja substantiivi, erakkolainen, ”enslig, enstöring, eremit”. Lönnrotin sanakirjassa erakko tarkoittaa edelleen vain paikkaa: ”afskildt ställe, enslig ort, eremitage”. Siinä on myös sana erakkoinen, ”a. enslig; s. eremit”, ja erakkolainen, ”enstöring; eremit”. Vasta Geitlinin sanakirjassa (1883) erakko esiintyy nyky­merkityksessään, ja sitä ennen mainitaan vanha merkitys:

Erakko, s. locus solus; locus solitarius; (eräkäs) homo solitarius; elää erakon elämää, vitam solitariam agere.

Sana eräkäs esiintyy joskus muuallakin, osittain erakkoa tarkoittavana, osittain muissa merkityksissä, mutta murteista sitä ei tunneta.

Arvid Genetzin Ruotsalais-suomalaisessa sana­kirjassa (1887) eremiitti ja erakko vihdoin kohtaavat: siinä on yksin­kertai­ses­ti ”eremit, -en, -er, erakko”. Toisaalta vielä Erwastin sanakirja (1888) esittää erakko-sanan tarkoittavan yksinäistä paikkaa tai erakko­elämää ja erakkolainen-sanan taas erakkoa. Yrjö-Koskisen sana­kirja (1900) taas esittää erakko-sanan nykymerkityksessään. Tällä linjalla on 1900-luvun alun Tieto­sana­kirja, kuten alussa kuvattiin.

Mitä oikein tapahtui?

Voisi ajatella, että erakko-sanan nykymerkitys syntyi siten, että sana erakkoinen tai erakkolainen lyheni niin, että sanan loppu­osa jäi pois. Toinen vaihto­ehto on, että sellaiset yhdys­sanat kuin erakko­elämä alettiin ymmärtää niin, että alku­osa viittaakin ihmiseen eikä paikkaan, siis tarkoittaa yksinäisessä paikassa elävää ihmistä eikä paikkaa.

Toisaalta Kaija Häkkisen Nyky­suomen etymo­loginen sana­kirja arvelee: ”Merkityksen muuttumiseen ovat vaikuttaneet toden­näköisesti muiden kielten saman­tapaiset mutta aivan eri alku­perää olevat sanat, esim. ruotsin eremit, saksan Eremit ja englannin hermit, jotka juontuvat perimmältään kreikan yksinäistä merkitsevästä sanasta érēmos.” – Muinais­kreikan sana ἐρῆμος on suoma­laisen standardin mukaan trans­litteroituna erêmos (tieteellinen) tai er¯mos (yleiskielinen).

Miten eremitaasista tuli palatsi?

Sadan vuoden takainen Tietosanakirja kuvaa sanan eremitaaši ensin yleis­nimenä, sitten eris­nimenä:

Eremitaaši (ransk. eremitage = erakkomaja). 1. Puistoissa tai puutarhoissa olevien huvi­huoneiden ja ‑linnojen yleinen nimitys, vars. 18:nnella vuosis. — 2. Pietarissa, Talvipalatsin vieressä oleva suuria taideaarteita sisältävä museo. Perustuksen tälle museolle laski Katariina II, joka rakennuttamiinsa huvi- ja seurustelupalatseihin [nyk. „E. paviljonki” ja „Vanha E.”) keräsi suuret määrät taide-esineitä, tauluja j.n.e.

Ranskan sana on itse asiassa ermitage, ja se on tietysti johdos ranskan eremiittiä tar­koit­ta­vas­ta sanasta ermit; tosin se voi perustua myös keski­ajan latinassa käytettyyn sanaan hermitagium. Joka tapauksessa se tarkoitti alkujaan erakon asumusta, sitten myös erakkojen yhteisöä ja myös kuvaannollisemmin syrjäistä asumusta – samaan tapaan kuin suomen sana erakko alkujaan. Jostakin syystä merkitys muuntui aivan toisen­laiseksi. Aluksi sanaa ehkä käytettiin pienestä huvi­majasta, jossa saattoi olla yksin, mutta sitten sitä alettiin käyttää jopa linnoista.

Yleis­nimenä sanaa ei enää käytetä eikä ole käytetty aikoihin, mutta museon nimenä se on jäänyt elämään.

Suomen nykyisten oikein­kirjoitus­sääntöjen mukaan tämän­tyyppisissä sanoissa käytetään tavallista s:ää eikä hattu-s:ää, ja yleisin kirjoitus­asu onkin Eremitaasi.