PuTTY-ohjelman asetukset - vinkkejä

Mikä PuTTY on

PuTTY on maksuton ohjelma, jolla voi ottaa pääteyhteyksiä Windows-koneesta muihin tietokoneisiin, jos käytössä on jonkinlainen Internet-yhteys. Teknisemmin sanottuna PuTTY on Telnetin ja SSH:n toteutus 32-bittisiin Windows-ympäristöihin. PuTTY ei tarvitse mitään erillistä asennusta, vaan riittää kopioida ohjelma (putty.exe) sopivaan hakemistoon. Käytön helpottamiseksi voit tehdä pikakuvakkeen työpöydälle. Ohjelman Web-sivusto, jonka kautta sen voi ladata, on
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Suomenkielisiä ohjeita PuTTYsta on jonkin verran mutta suhteellisen suppeita. Esimerkkinä mainittakoon Janne Lusuan kirjoittama suppea, määräympäristöön laadittu Putty SSH:n käyttöhje.

Peruskäyttö

Peruskäyttöön riittää minimissään seuraava:

 1. Kirjoita kohtaan "Host Name (or IP address)" sen koneen Internet-nimi (ns. domain-nimi, esimerkiksi korppi.cs.tut.fi), johon haluat ottaa pääteyhteyksiä.
 2. Valitse Protocol-kohdasta vaihtoehto SSH.
 3. Napsauta Open-painiketta.

PuTTY tukee myös SSH:n versiota 2, mutta tämä ei ole oletusarvona. Lisäksi PuTTY oletusarvoisesti käyttää Telnetiä, ei SSH:ta; yleensä on nykyisin syytä tietoturvasyistä käyttää SSH:ta. Muutenkin kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa korjata oletusarvot. Hankaluutena on tallentaa tehdyt asetukset, jotta niitä ei tarvitsisi tehdä joka kerta uudestaan.

Asetusten tallentaminen

Asetusten tallentamista varten kannattaa ensinnäkin tallentaa tieto kohdekoneesta, jotta siihen voidaan yhdistää halutut asetukset. Tätä varten tehdään edellä kuvatun 1. kohdan jälkeen seuraava: kirjoitetaan kohtaan "Saved Sessions" haluttu nimi (vaikkapa korppi) ja napsauttamalla Save-näppäintä. Tämän jälkeen voidaan haluttaessa ottaa yhteys napsauttamalla Open-näppäintä. Jatkossa voi yhteyksiä ottaa niin, että PuTTYn käynnistämisen jälkeen vain kaksoisnapsautetaan kohdan "Saved Sessions" alla olevassa listassa olevaa nimeä.

Seuraavassa kuvattavalla tavalla onnistuu PuTTYn toiminta-asetusten muuttaminen niin, että muutokset jäävät pysyviksi (kunnes ne ehkä uudestaan muutetaan). Tässä oletetaan, että tieto kohdekoneesta on tallennettu edellä esitetyllä tavalla.

 1. käynnistä PuTTY
 2. valitse asetusikkunassa (PuTTY configuration) vasemmalla olevasta Category-listasta napsauttamalla kohta Session
 3. napsauta kerran (ei kaksoisnapsautusta!) kohdassa Saved Sessions olevaa nimeä
 4. napsauta Load-painiketta; oheinen kuva esittää tällaista tilannetta
 5. muuttele asetuksia haluamallasi tavalla, esimerkiksi
  • Window-kategoriassa on väriasetuksia (Colours); niistä kannattaa asettaa sekä tekstin (foreground) että taustan (background) väri ja varmuuden vuoksi nämä myös lihavalle (bold) tekstille, siis yhteensä neljä asetusta; Modify-painikkeella pääsee valitsemaan värin värikartasta
  • Window-kohdasta (päätasolta, siis itse "Window") voi asettaa myös ikkunan alkukoon
  • Connection-kategorian SSH-kohdasta voi valita SSH:n version 2 (mikä on suositeltavaa)
 6. valitse Session
 7. napsauta Save-painiketta (joka on Saved Sessions -kohdan yhteydessä).
[Esimerkki PuTTYn konfigurointi-ikkunasta]

Näppäimistötekniikkaa

PuTTYssä hiiren oikeanpuoleisen napin napsautus on "paste", vasen nappi alhaalla maalaaminen on "copy".

Tämä on ongelmallista, jos on tottunut Windowsin yleiseen käytäntöön: jos yrittää maalata vasenta nappia käyttäen ja sitten napsauttaa oikeanpuoleista nappia, valitakseen valikosta kopiointitoiminnon, niin PuTTYssa, niin jo oikean napin alas painaminen tekeekin paste-toiminnon eli liittää mukaan sen tekstin, joka oli viimeksi otettu leikepöydälle!

Asetusta voi muuttaa Window-kategorian alakohdasta "Selection". Siellä oleva asetus "xterm-tyyppiseksi" edellyttää ilmeisesti kolminappisen hiiren. Rullahiirissä rulla toimii kolmantena nappina.

Yhteyden katkeilu

PuTTY-yhteys saattaa katketa siksi, että istunnossa ei tapahdu mitään. Tämän voi ilmeisesti estää aika hyvin kirjoittamalla asetusten Connection-sivulla kohtaan "Seconds between keepalives (0 to turn off) jonkin sopivan luvun, esimerkiksi 1000. Tämä tarkoittaa, että PuTTY lähettää tyhjiä paketteja 1000 sekunnin välein yhteyden pitämiseksi näennäisesti aktiivisena.

PuTTY ja Web-palvelimet

PuTTYä voi käyttää myös "keskusteluun" HTTP-yhteyskäytännöllä Web-palvelimen kanssa. Tällöin voidaan nähdä tarkasti, millaisia otsaketietoja palvelin lähettää, mikä on usein olennaista joidenkin virhetilanteiden selvittelyssä.

Tällaisessa käytössä kirjoitetaan Host Name -kohtaan palvelimen nimi (esim. www.espoo.fi, siis ilman protokollaosaa http://) ja Port-osaan 80, ellei ole ilmoitettu, että palvelin käyttää jotain muuta porttia. Protocol-kohdasta valitaan vaihtoehto Raw. Lisäksi kohdasta Close window on exit valitaan vaihtoehto Never.

Kun sitten avataan yhteys, voidaan avautuvaan ikkunaan kirjoittaa halutut HTTP-käskyt, esimerkiksi seuraavasti (huomaa, että lopuksi kirjoitetaan tyhjä rivi eli painetaan Enteriä kahdesti):

HEAD / HTTP/1.1
Host: www.espoo.fi

Tähän palvelin vastaa sivun otsaketiedoilla, tässä esimerkissä siis sivun http://www.espoo.fi/ otsakkeilla.