Tämä dokumentti on vanhentunut. Olen säilyttänyt sen vain historiallisista syistä. Katso uutta indeksisivuani.

Jukka Korpelan suomenkielisiä nettijulkaisuja

Netti - Web - ATK - Merkistöt - Kieli - Laki - Muuta

Osa jutuistani esiintyy tässä luettelossa useaan kertaan, eri luokitusten alla. Järjestys kussakin kohdissa on melko mielivaltainen, ei esim. aikajärjestys. Vrt. uutuussivuuni, jossa luetellaan uudet sivuni v:n 2000 alusta alkaen aikajärjestyksessä.

Internetistä yleisesti

Seuraavat jutut käsittelevät Internetiä yleisesti taikka jotain muuta Internet-asiaa kuin World Wide Webiä; Webiä koskevista jutuistani on lista jäljempänä.

Yleiskuvauksia eräistä Internetin tekniikoista

Ohjelmista

Visioita "tietoyhteiskunnasta" ja muuta sellaista

Webiin liittyviä erityiskysymyksiä

Webin käyttö ("surffailu")

Web-sivujen tekeminen

Suurin osa Web-sivujen tekemistä koskevasta laajasta tuotannostani (mm. Learning HTML 3.2 by Examples ja Getting started with HTML) on englanninkielistä.

Muita teknisiä asioita Webistä

Pakinatyyppisiä juttuja Webistä

Muita ATK-alan juttuja

Unix

Ohjelmointi ja ohjelmointikielet

Sovellusohjelmat, dataformaatit yms.

(Tässä eivät ole mukana Internetin käyttöön ja yleisemmin dataliikenteeseen liittyvät ohjelmat.)

Muuta

Merkistöasioita

Kirjoittamiseen ja kieleen liittyviä juttuja

Yleisiä - viestintäkeskeisiä

Ks. myös A commentary of Wiio's laws, joka englanniksi kuvailee ja kommentoi ns. Wiion lakeja kuten "Viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta".

Kielenhuoltoa

Muuta

Oikeudellisia yms. asioita käsitteleviä juttuja

Muuta

Yleisesti kiinnostavaa?

Raportteja konferensseista yms.

Vanhoja ja luultavasti pahoin vanhentuneitakin juttuja

Muuta sekalaista


Englanninkielisistä nettijulkaisuistani on olemassa erillinen lista.


Tätä luetteloa olen viimeksi päivittänyt 2001-01-12.