Merkintöjen selitykset
A adjektiivi
Abbr lyhenne
Abe abessiivi
Abl ablatiivi
Acc akkusatiivi
Act aktiivi
Ade adessiivi
Adp adpositio (postpositio tai propositio)
Adv adverbi
AgPrc agenttipartisiippi
All allatiivi
Card perusluku (kardinaaliluku)
CC kopulatiivikonjunktio
Cmpnd+ yhdyssanan osien raja
CS alistuskonjunktio
Com komitatiivi
Comp komparatiivi
ConNeg konditionaalin kieltomuoto
Cond konditionaali
Dem demonstratiivipronomini
Der_inen -inen-johdos
Der_llinen -llinen-johdos
Der_minen verbin -minen-johdos
Der_sti -sti-johdos
Der_ttain -ttain- tai -ttäin-johdos
Der_tse -tse-johdos
Der_u -u- tai -y-johdos
Dis distributiivinen (adverbi)
DRV=MAISILLA -mAisillA-johdos (V infinitiivi)
Ela elatiivi
Ess essiivi
Foc_hAn liitepartikkeli -han tai -hän
Foc_kA liitepartikkeli -ka tai -kä
Foc_kAAn liitepartikkeli -kaan tai -kään
Foc_kO liitepartikkeli -ko tai -kö
Foc_ki nliitepartikkeli -kin
Foc_pA liitepartikkeli -pa tai -pä
Foc_s liitepartikkeli -s
Gen genetiivi
Ill illatiivi
Imprt imperatiivi
Indef indefiniittinen
Ine inessiivi
Inf1 I infinitiivi
Inf2 II infinitiivi (E-infinitiivi)
Inf3 III infinitiivi (mA-infinitiivi)
Inf5 V infinitiivi (mAisillA-infinitiivi)
Ins instruktiivi
Interj interjektio
Interr interrogatiivipronomini
Lat latiivi (I infinitiivin sijamuodoksi tulkittu)
N substantiivi
Neg kieltomuoto
Nom nominatiivi
Num lukusana (numeraali)
Ord järjestysluku (ordinaaliluku)
Par partitiivi
Pass passiivi
Pcle partikkeli
Pe4 4. persoona (”passiivi”)
Pers persoonapronomini
Pfx etuliite (prefiksi)
Pl monikko
Pl1 monikon 1. persoona
Pl2 monikon 2. persoona
Pl3 monikon 3. persoona
Pos positiivi
Pot potentiaali
PrfPrc partisiipin perfekti
Pron pronomini
Prs preesens
PrsPrc partisiipin preesens
Punct välimerkki
Px3 3. persoonan possessiivisuffiksi
PxPl1 monikon 1. persoonan possessiivisuffiksi
PxPl2 monikon 2. persoonan possessiivisuffiksi
PxSg1 yksikön 1. persoonan possessiivisuffiksi
PxSg2 yksikön 2. persoonan possessiivisuffiksi
Qnt kvanttoripronomini
Recipr resiprookkipronomini
Refl refleksiivipronomini
Rel relatiivipronomini
Sg yksikkö
Sg1 yksikön 1. persoona
Sg2 yksikön 2. persoona
Sg3 yksikön 3. persoona
Superl superlatiivi
Tra translatiivi
V verbi
+? ei tunnistettu

Tämä selitystaulukko liittyy Sanahakuja-sivuun ja kuvaa sen Analyysi-toiminnon tuottaman tuloksen (Suomen kielen sanojen muoto-opillinen analyysi (HFST, omorfi-open morphology for Finnish) merkinnät. Esimerkiksi sanan ”menisimme” analyysi ”mennä<V><Act><Cond><Pl1>” tarkoittaa, että kyseessä on mennä-verbin aktiivin konditionaalin monikon 1. persoonan muoto.