Nominien taivutustyypit Nykysuomen sanakirjassa

Perustuu Nykysuomen sanakirjan digitoituun versioon. Alaviitteet on muutettu juoksevasti numeroiduiksi loppuviitteiksi.

Nominien taivutustyypit
Yks.nom.Gen.Partit.Ess.Ill.Mon.gen.Partit.Ill.
Yksivartaloisia nomineja
1.valo‑n‑a‑na‑on‑jen
(‑in)
‑ja‑ihin
2.arvelu‑n‑a‑na‑un‑jen
‑iden
‑itten
(‑in)
‑ja
‑ita
‑ihin
3.autio‑n‑ta
(‑a)
‑na‑on‑iden
itten
(‑in)
‑ita‑ihin
4.rist|i‑in‑iä‑inä‑iin‑ien
(‑ein)
‑ejä‑eihin
5.paper|i‑in‑ia‑ina‑iin‑ien
‑eiden
‑eitten
(‑ein)
‑eita
‑eja
‑eihin
6.banaal|i‑in‑ia‑ina‑iin‑ien
(‑eiden)
(‑eitten)
(‑ein)
‑eja
(‑eita)
‑eihin
7.kalsium‑in ‑ia‑ina‑iin‑ien
(‑ein)
‑eja‑eihin
8.lov|i‑en‑ea‑ena‑een‑ien
(‑ein)
‑ia ‑iin
9.¹nalle-n‑a‑na‑en(‑in)‑ja‑ihin
10.kal|a‑an‑aa‑ana‑aan‑ojen
‑ain
‑oja‑oihin
11.koir|a‑an‑aa‑ana‑aan‑ien
‑ain
‑ia‑iin
12.matal|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑ien
‑oiden
‑oitten
‑ain
(‑ojen)
‑ia
‑oita
(‑oja)
‑iin
‑oihin
13.asem|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑ien
‑ain
‑ia‑iin
14.kulkij|a‑an ‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑oiden
‑oitten
‑ain
‑oita‑oihin
15.karahk|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑oiden
‑oitten
‑ojen
‑ain
‑oita
‑oja
‑oihin
16.kantaj|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑ien
‑ain
(‑oiden)
(‑oitten)
‑ia
(‑oita)
‑iin
(‑oihin)
17.perun|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑oiden
‑oitten
‑ain
(‑ien)
(‑ojen)
‑oita
(‑ia)
(‑oja)
‑oihin
(‑iin)
18.pasuun|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana‑aan‑oiden
‑oitten
‑ojen
‑ain
(‑ien)
‑oita
‑oja
(‑ia)
‑oihin
(‑iin)
19.aino|a
(‑o)
‑an
(‑on)
‑aa
‑ata
(‑ota)
‑ana
(‑ona)
‑aan‑iden
itten
‑ain
‑ita‑ihin
20.herttu|a
‑ata
‑an‑aa‑ana‑aan‑oiden
‑oitten
‑ain
(‑iden)
(‑itten)
‑oita
(‑ita)
‑oihin
(‑ihin)
21.korke|a
(‑e)
(korkia¹⁴)
‑an
(‑en)
‑aa
‑ata
(‑eta)
‑ana
(‑ena)
‑aan‑iden
‑itten
‑ain
(‑oiden)
(‑oitten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑oita)
‑ihin
(‑oihin)
22.suurem|pi‑man‑paa
(‑pata)
‑pana‑paan‑pien
‑pain
‑pia‑piin
23.vapa|a ‑an
(‑han)
‑ata‑ana
(‑hana)
‑aseen
(‑hasen)
‑iden
(‑hien)
‑itten
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑isiin

‑ihin
(‑hisin)
24.tieno|o‑on
(‑hon)
‑ota‑ona
(‑hona)
‑oseen
(‑hosen)
‑iden
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑isiin
(‑hisin)
‑ihin
25.leikku|u‑un‑uta‑una‑useen‑iden
‑itten
‑ita‑isiin
‑ihin
26.kame|e‑en‑eta‑ena‑ehen
‑eseen²
‑iden
‑itten
‑ita‑ihin
‑isiin²
27.pii‑n‑tä‑nähin‑den
‑tten
‑tä‑hin
28.ma|a‑an‑ata‑ana‑ahan‑iden
‑itten
‑ita‑ihin
29.pu|u‑un‑uta‑una‑uhun‑iden
‑itten
‑ita‑ihin
30.suosuonsuotasuonasuohonsoiden
soitten
soitasoihin
31.bébé‑n‑tä‑nä‑hen‑iden
‑itten
‑itä‑ihin
Kaksivartaloisia nomineja
32.tuoh|i‑en‑ta‑ena‑een‑ien
‑ten
‑ia‑iin
33.loh|i‑en‑ta‑ena‑een‑ien
(‑ten)
‑ia‑iin
34.lah|ti
(‑ta)
‑den‑tea‑tena‑teen‑tien
(‑tein)
‑tia‑tiin
35.lu|mi‑men‑nta‑mena‑meen‑mien
‑nten
‑mia‑miin
36.tuo|mi‑men‑mea
(‑nta)
‑mena‑meen‑mien
(‑nten)
‑mia‑miin
37.nie|mi‑men‑meä
(‑ntä)
‑menä ‑meen‑mien
‑nten
‑miä‑miin
38.pien|i‑en‑tä‑enä
(‑nä)
‑een‑ien
‑ten
‑iä ‑iin
39.nuor|i‑en‑ta‑ena
(‑na)
(‑ra)
‑een‑ien
‑ten
‑ia‑iin
40.su|si‑den‑tta‑tena‑teen‑sien
‑tten
‑sia‑siin
41.to|si‑den‑tta‑tena‑teen‑sien‑sia‑siin
42.hir|si‑ren‑ttä‑tenä‑teen‑sien
‑tten
‑siä‑siin
43.jäl|si‑len‑ttä‑tenä‑teen‑sien
‑tten
‑siä ‑siin
44.kan|si‑nen‑tta‑tena‑teen‑sien
‑tten
‑sia‑siin
45.la|psi‑psen‑sta‑psena
(‑sna)
(‑ssa)
‑pseen‑psien
‑sten
‑psia‑psiin
46.ha|psi‑psen‑psea
‑sta
‑psena
(‑sna)
(‑ssa)
‑pseen‑psien
(‑sten)
‑psia‑psiin
47.vei|tsi‑tsen‑stä‑tsenä‑tseen‑tsien
‑sten
‑tsiä ‑tsiin
48.pei|tsi‑tsen‑stä
(‑tseä)
‑tsenä ‑tseen‑tsien
‑sten
‑tsiä‑tsiin
49.su|ksi‑ksen‑ksea
(‑sta)
‑ksena ‑kseen‑ksien
(‑ksein)
(‑sten)
‑ksia‑ksiin
50.uksiuksenusta
(uksea)
uksena ukseenuksien
usten
uksiauksiin
51.ka|ksi‑hden‑hta‑htena‑hteen‑ksien‑ksia‑ksiin
52.sankar|i‑in‑ia ‑ina‑iin‑ien
‑eiden
‑eitten
‑ten
(‑ein)
‑eita
‑eja
‑eihin
53.jumal|a‑an‑aa
(‑ata)
‑ana ‑aan‑ien
‑ain
‑ten
‑ia ‑iin
54.sisar‑en‑ta‑ena‑een‑ien
‑ten
‑ia ‑iin
55.ahven‑en‑ta‑ena
(‑na)
‑een‑ien
‑ten
‑ia ‑iin
56.uisti|n‑men‑nta‑mena‑meen‑mien
‑nten
‑mia ‑miin
57.onnet|on
(‑oin)
‑toman‑onta
(‑ointa)
‑tomana
‑onna
(‑oinna)
‑tomaan‑tomien
‑tomain
‑onten
(‑ointen)
‑tomia ‑tomiin
58.läm|min‑pimän‑mintä
(‑pimää)
(‑pimätä)
‑pimänä
(‑minnä)
‑pimään‑pimien
‑pimäin
(‑minten)
‑pimiä‑pimiin
59.pahi|n‑mman‑nta
(‑mpaa)
(‑mpata)
‑mpana
(‑nna)
‑mpaan‑mpien
‑mpain
‑nten
‑mpia‑mpiin
60.vase|n‑mman‑nta
‑mpaa
(‑mpata)
‑mpana ‑mpaan‑mpien
‑mpain
(‑nten)
‑mpia‑mpiin
61.muu|(d)an‑taman‑(d)atta
‑tamaa
(‑tamata)
‑tamana
(‑(d)anna)
‑tamaan‑tamien
‑tamain
‑tamia‑tamiin
62.seitse|män‑män‑mää
‑ntä
(‑mätä)
‑mänä
(‑nnä)
‑mään‑mien
‑mäin
(‑nten)
‑miä‑miin
63.hevo|nen‑sen‑sta‑sena
(‑sna)
(‑ssa)
‑seen‑sien
‑sten
‑sia‑siin
64.vastau|s‑ksen‑sta‑ksena‑kseen‑ksien
‑sten
‑ksia‑ksiin
65. kalleu|s‑den‑tta‑tena‑teen‑ksien
(‑tten)
‑ksia‑ksiin
66.viera|s‑an
(‑han)
‑sta‑ana
(‑sna)
(‑ssa)
(‑hana)
‑aseen
(‑hasen)
‑iden
‑itten
‑sten
(‑hien)
‑ita
(‑hia)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
67.kirve|s‑en
(‑hen)
‑stä‑enä
(‑snä)
(‑ssä)
(‑henä)
‑eseen
(‑hesen)
‑iden
‑itten
‑sten
(‑hien)
‑itä
(‑hiä)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
68.kauri|s‑in
(‑hin)
‑sta‑ina
(‑sna)
(‑ssa)
(‑hina)
‑iseen
(‑hisen)
‑iden
‑itten
‑sten
(‑hien)
‑ita‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
69.kaun|is‑iin
(‑ihin)
‑ista‑iina
(‑isna)
(‑issa)
(‑ihina)
‑iiseen
(‑ihisen)
‑iiden
‑itten
‑isten
(‑eiden)
(‑eitten)
(‑ihien)
(‑ehien)
‑iita
(‑eita)
(‑ihia)
(‑ehia)
‑iisiin
‑iihin
(‑eisiin)
(‑eihin)
(‑ihisin)
(‑ehisin)
70.koira|s‑ksen
‑an
(‑han)
‑sta‑ksena
‑ana
(‑sna)
(‑ssa)
(‑hana)
‑kseen
‑aseen
(‑hasen)
‑ksien
‑iden
‑itten
‑sten
(‑hien)
‑ksia
‑ita
(‑hia)
‑ksiin
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
71.uro|s‑on
(‑hon)
‑sta‑ona
(‑hona)
‑oseen
(‑hosen)
‑iden
‑itten
‑sten
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
72.mie|s‑hen‑stä‑henä
(‑snä)
(‑ssä)
‑heen‑hien
‑sten
‑hiä‑hiin
73.airu|t‑en‑tta‑ena‑een‑iden
‑itten
(‑tten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑ihin
(‑hisin)
74.kevä|t‑än
(‑hän)
‑ttä‑änä
‑nnä
(‑hänä)
‑äseen
(‑häsen)
‑iden
‑itten
‑tten
(‑hien)
(‑hitten)
‑itä
(‑hiä)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
75.kahdeksa|s‑nnen‑tta‑ntena
(‑nna)
‑nteen‑nsien‑nsia‑nsiin
76.tuha|t
‑nnen
‑nnen‑tta‑ntena‑nteen‑nsien
(‑nten)
‑nsia‑nsiin
77.kuoll|ut‑een
(‑ehen)
‑utta‑eena
(‑ehena)
(‑unna)
‑eeseen
(‑ehesen)
‑eiden
‑eitten
(‑utten)
(‑ehien)
(‑ehitten)
‑eita
(‑ehia)
‑eisiin
‑eihin
(‑ehisin)
78.hame‑en
(‑hen)
‑tta‑ena
(‑hena)
‑eseen
(‑hesen)
‑iden
‑itten
(‑tten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
79.terve‑en
(‑hen)
‑ttä‑enä
(‑nnä)
(‑henä)
‑eseen
(‑hesen)
‑iden
‑itten
(‑tten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑itä
(‑hiä)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
80.ori ‑in
(‑hin)
‑tta‑ina
(‑hina)
‑iseen
(‑hisen)
‑iden
‑itten
(‑tten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑isiin
‑ihin
(‑hisin)
81.kiiru ‑un
(‑hun)
‑tta‑una
(‑huna)
‑useen
(‑husen)
‑iden
‑itten
(‑tten)
(‑hien)
(‑hitten)
‑ita
(‑hia)
‑iisiin
‑ihin
(‑hisin)
82.askel
‑e
‑en
‑een
‑ta
‑etta
‑ena
‑eena
(‑een)
‑eeseen
‑ien
‑ten
‑eiden
‑eitten
‑ia
‑eita
‑iin
‑eisiin
‑eihin
Yhdysnomineja
83.pyhäpäiv|ä
(vain perus­osa taipuu)
‑än ‑ää ‑änä ‑ään ‑ien ‑iä ‑iin
84.omatunto
(molemat yhdys­osat taipuvat)
oman­tunnon omaa­tuntoa omana­tuntona omaan­tuntoon omien­tuntojen omia­tuntoja omiin­tuntoihin
85.harmaa­hanhi
(joko perus­osa tai molem­mat yhdys­osat taipuvat)
harmaa­hanhen
harmaan­hanhen
harmaa­hanhea
harmaata­hanhea
harmaa­hanhena
harmaana­hanhena
harmaa­hanheen
harmaaseen­hanheen
harmaa­hanhien
harmaiden­hanhien
harmaa­hanhia
harmaita­hanhia
harmaa­hanhiin
harmaisiin­hanhiin

¹ Tähän tyyppiin on liitetty, tavallisimman kirjoitustavan mukaan, ”mykkään” e:hen päättyvät lainasanat, jotka ääntämyksen mukaan kuuluvat tyyppiin 7, esim. beige, beigen [bēš, bēšin].

² Vain kaksitavuisten vartaloiden yhteydessä.