Netscapen käyttöohjeita

Tämä on lähinnä historiallinen dokumentti, kirjoitettu alkujaan vuonna 1996.

Esipuhe

Netscape [lausutaan "Net-skeip"] on graafinen käyttöliittymä (katseluohjelma, browser) WWW-järjestelmään. Se on sellaisista käyttöliittymistä yleisimmin käytetty, ja kun muutkin käyttävät -ilmiö on ilmeisesti siirtämässä esim. Mosaicin käyttäjiä Netscapen käyttäjiksi. Netscapesta käytetään aika usein myös nimitystä Mozilla.

Netscape tukee monia sellaisia WWW-dokumenttien kuvauskielen HTML:n piirteitä, joita ei ole standardoitu ja joita muut käyttöliittymät kuten Mosaic ja Lynx eivät tue. Tämän ohjeen kirjoittaja suositteleekin, että WWW-dokumentteja tekevät käyttäisivät lähinnä Mosaicia ja Lynxiä, jotta heidän dokumenteistaan ei tulisi "Netscape-riippuvaisia". Toisaalta koska kaikki eivät niin tee, WWW:n käyttäjien on syytä osata tarvittaessa käyttää myös Netscapea.

Netscapen käyttö luonnollisestikin edellyttää sellaista laitetta ja tietoliikennejärjestelyä, jotka tukevat grafiikkaa. Tämän ohjeen kirjoittaja on toiminut X-päätteellä, jolta on yhteys Unix-tietokoneeseen; on mahdollista, että ihan kaikki ei toimi samalla tavalla esim. käytettäessä Netscapen Windows-versiota. Käyttö X-ympäristössä edellyttää hiukan kokemusta kyseisestä ympäristöstä yleensä (esim. hiiren käyttö, ikkunoiden hallinta).

Luonnollisestikin Netscapen pitää olla asennettuna koneeseen, jossa sitä halutaan käyttää. Tässä ohjeessa ei puututa tähän puoleen. (Ohjeita Netscapen hankkimisesta ja asentamisesta sekä paljosta muusta on Netscapen kotisivulla http://home.netscape.com/)

Käynnistys ja lopetus

Netscapen käynnistämiseen tarvittava komento tai muu toimenpide riippuu käytettävästä tietokonejärjestelmästä. TKK:n atk-keskuksen Unix-tietokoneissa annetaan komento
netscape &

Kun käytät Netscapea ensimmäisen kerran jossakin tietokoneessa, ruudulle tulostuvat Netscapen lisenssiehdot. Korkeakoulukäytössä Netscape on maksuton, joten ehtojen tarkka lukeminen on tarpeen vain, jos kyse on muunlaisesta käytöstä. Kun klikkaat hiirellä kohtaa Accept, lisenssiteksti häviää ja ruudulle ilmestyy Netscapen normaali ikkuna.

Netscapen ikkunassa näkyy aluksi sivu, jossa on teknisiä tietoja Netscapesta. Kun teet kyseisessä ikkunassa jotain, esim. vain klikkaat hiirellä mitä tahansa kohtaa, tilalle ilmestyy varsinainen aloitus- eli kotisivu, joka tyypillisesti on oman korkeakoulun WWW-tietojen pääsivu.

Netscapen käyttö lopetetaan valitsemalla File-alasvetovalikosta kohta Exit.

Peruskäyttö

Netscapen ikkunassa näkyy monenlaisia laatikoita, joissa on kuva tai teksti, ja yläreunassa on sanoja (File Edit jne.), joista pääsee alasvetovalikoihin (pull-down menu). Ikkuna saattaa näyttää sekavalta, ja sekavuutta voi lisätä se, että monia toimintoja voi Netscapessa tehdä usealla vaihtoehtoisella tavalla. Ei syytä huoleen. Lue seuraavat peruskäyttöohjeet, ja ihmettele Netscapen hienompia piirteitä myöhemmin.

Jos Netscapen ikkunassa näkyvä dokumentti ei kokonaisuudessaan mahdu ikkunaan, on ikkunan oikeassa reunassa ns. vierityspalkki (scroll bar). Hiirtä käyttämällä voi selata dokumenttia eteen- tai taaksepäin. Jos osoitat palkin ylä- tai alapuolella olevaa pientä kolmiota ja klikkaat hiiren vasemmanpuoleisinta nappia, siirryt dokumentissa vastaavasti ylös- tai alaspäin jonkin verran. Jos taas haluat selata nopeammin, osoita itse palkkia, paina hiiren nappi alas ja liikuta hiirtä ylös- tai alaspäin.

Dokumentissa voi olla ns. (hyper)linkkejä, jotka viittaavat muihin dokumentteihin - tämähän on yksi WWW:n perusominaisuuksia. Netscapessa linkit voivat näkyä alleviivattuina tai eri värillä kuin muu teksti; tämä riippuu mm. käyttämäsi laitteen ominaisuuksista. Joka tapauksessa voit seurata linkkiä eli päästä siihen dokumenttiin, johon linkki viittaa, viemällä hiirellä kursorin linkin kohdalle ja painamalla hiiren nappia. Jos painat vasemmanpuoleisinta nappia, uusi dokumentti tulee vanhan tilalle, ja jos painat keskimmäistä nappia, vanha dokumentti jää siihen ikkunaan jossa se on ja uutta dokumenttia varten avautuu uusi Netscape-ikkuna. Ikkunoista pääsee eroon valitsemalla File-alasvetovalikosta kohdan Close.

Jos tiedät jonkin dokumentin WWW-osoitteen, ns. URL:n, voit päästä suoraan kyseiseen dokumenttiin seuraavasti: Klikkaa ikkunan yläosassa olevaa laatikkoa, jossa lukee Open, jolloin avautuu pienehkö ikkuna, jossa lukee Open Location:, jonka perässä on alue, johon voi kirjoittaa URL:n. Klikkaa tarvittaessa laatikkoa Clear, jolloin kyseinen alue tyhjenee. Vie kursori alueelle, kirjoita URL ja paina returnia.

Takaisin edelliseen dokumenttiin pääset klikkaamalla laatikkoa Back.

Kun Netscape hakee isoa dokumenttia, se alkaa näyttää ikkunassa sen alkuosaa samalla, kun loppuosa vasta on siirtymässä. Tämä voi joskus hämätä aloittelevaa käyttäjää. Dokumentin alkuosaa voi hyvin lukea ja selailla, vaikka siirto vielä jatkuu, mutta ei pidä ihmetellä, vaikka teksti ensin näyttää katkeavan kesken ja sitten sitä tuleekin lisää. Siirron päätyttyä ikkunan alaosaan ilmestyy teksti Document: Done.

Ns. kirjanmerkkejä (bookmarks) voit käyttää sinua kiinnostavien dokumenttien osoitteiden tallettamiseen. On toki mahdollista tallettaa myös itse dokumentti, mutta yleensä osoitteen talteen ottaminen on järkevämpää: levytilaa säästyy, ja jos dokumentin tekijä päivittää juttuaan, niin osoitetta käyttäen saat automaattisesti luettavaksesi aina tuoreimman version. Kun Netscapen ikkunassa on dokumentti, jonka osoitteen haluat talteen, valitse Bookmarks-alasvetovalikosta kohta Add Bookmark. Siinä kaikki. Kun myöhemmin haluat palata dokumenttiin, valitse kyseisestä alasvetovalikosta kohta View Bookmarks ja saat näkyviin listan, josta voit valita haluamasi (klikkaa sitä ja paina returnia). Vaihtoehtoisesti voit ottaa osoitteen talteen Alt-A:lla ja mennä kirjanmerkkilistaan Alt-B:llä.

Joskus dokumentin haku kestää kohtuuttoman kauan. Kun haku on käynnissä, ikkunan oikeassa yläreunassa olevassa kuvassa N-kirjaimen tausta pyörii. Jos haluat keskeyttää haun, klikkaa laatikkoa, jossa lukee Stop.

Edellä esitetyillä ohjeilla pärjäät pitkälle, varsinkin, jos vielä opettelet käyttämään Netscapen omaa englanninkielistä käsikirjaa, joka on - tietysti! - luettavissa Netscapella. Siihen pääsee klikkaamalla laatikkoa Handbook. Valitettavasti kyllä Netscapen käsikirja on puutteellinen eikä esitä asioita kovinkaan tarkasti.

On myös olemassa suomenkielinen dokumentti Opi Netscape [poistunut]. Se perustuu lähinnä valikoituihin otteisiin Netscapen käsikirjasta, mutta siitä saattaa saada paremmin yleiskuvan keskeisistä asioista.

Netscapen ikkunan osien kuvaus

Seuraavassa kuvataan lyhyesti Netscapen perusikkunan eri osat (siltä osin, kuin edellä ei ole kuvattu).

Netscape ja nyysit

Netscapea voi käyttää myös nyysiohjelmana, siis välineenä, jolla voi lukea nyysejä (news) ja lähettää juttuja nyyseihin. Netscapella on monia etuja, jotka ovat tehneet siitä suositun nyysiohjelmana: mutta myös monia haittoja, mm.

Netscapella voi käyttää nyysejä paitsi edellä kuvatulla melko yksinkertaisella tavalla myös siten, että avataan (Open) dokumentti, jonka URL koostuu seuraavista osista:

Esimerkiksi URL:n
news://news.helsinki.fi/hy.tapahtumat
avaaminen merkitsee, että mennään lukemaan Helsingin yliopiston nyysipalvelimessa news.helsinki.fi olevaa ryhmää hy.tapahtumat.
Jukka Korpela
Kirjoitettu 1996-02-08. Teknisesti korjailtu 2002-07-05.