Geokronologian englanti-suomi-sanasto

(English-Finnish dictionary of geochronology.)

Geokronologia on ”geologista ajanlaskua”: tieteenala, joka tutkii maapallon menneisyyden ajoitusta geologisen aineiston perusteella. Sana tarkoittaa myös sellaiseen tutkimukseen perustuvaa perustuvaa ajanjaksoihin jakoa. Tässä sanastossa esiintyviä termejä on selostettu suomeksi dokumentissa Geologiset kaudet.

Geokronologian englanti-suomi-sanasto
Englanniksi Suomeksi
aeon eoni (ei vakiintunut, sanaa "kausi" käytetään myös)
age vaihe (termiehdotus; vakiintunutta suomennosta ei ole)
Archaean (eon) arkaainen eoni t. arkeotsooinen
Cambrian (period) kambrikausi
Carboniferous (period) (kivi)hiilikausi
Cenozoic (era) kenotsooinen maailmankausi
Cretaceous (period) liitukausi
Devonic (period) devonikausi
early ala-
Eocene eoseeni
eon aioni
epoch epookki
era (geologinen) maailmankausi, eera
Holocene holoseeni
Jurassic (period) jurakausi
late ylä-
lower ala-
Mesozoic (era) mesotsooinen maailmankausi
middle keski-
Miocene mioseeni
Neogene neogeeni
Oligocene oligoseeni
Ordovician (period) ordovikikausi (t. ordoviikkikausi)
Paleocene paleoseeni
Paleogene paleogeeni
Paleozoic (era) paleotsooinen maailmankausi
period kausi, periodi
Permic (period) permikausi
Phanerozoic (eon) fanerotsooinen eoni
Pleistocene pleistoseeni
Precambrian (time) prekambrinen aika
Proterozoic (eon) proterotsooinen eoni
Quaternary (period) kvartääri(kausi)
Silurian (period) siluurikausi
stage vaihe (ei vakiintunut nimitys)
stratigraphy stratigrafia
Tertiary (period) tertäärikausi
Triassic (period) triaskausi
upper ylä-
Huomautuksia: