Matemaattisten merkintöjen kirjoittaminen, 2. laitos

Matemaattisten merkintöjen kirjoittaminen ilmestyi e-kirjana vuonna 2011. Sen uusittu laitos on vapaasti saatavilla tämän sivun kautta;

Kumpikin muoto sisältää tarvittavat fontit tie­dos­toon upotettuina. Lukemiseen sopii pdf-muoto yleensä paremmin, mutta Word-muodosta on mahdollista kopioida sisältöä, kuten Wordin kaavatilassa esitettyjä lausekkeita, omaan Word-tiedostoon.

Uusitussa laitoksessa on korjattu joukko havaittuja virheitä sekä otettu huomioon matemaattisia ilmauksia koskevan standardin (SFS-ISO 80000-2) muutokset.

Kirja käsittelee matemaattisten lausekkeiden kirjoittamista tietokoneella eri välineitä käyttäen sekä lausekkeiden esittämistä koskevia sääntöjä. Kirjassa on kolme pääosaa: