Tarkkeiden nimet

Tämän sivun sisältö on siirretty osaksi sivua Kirjoitusmerkkien suomenkielisiä nimiä. Tällöin on nimiin tehty joitakin muutoksia, mutta jätetty sivut ennalleen tälle sivulla.

Seuraava taulukko sisältää ehdotukseni tarkkeiden eli diakriittisten merkkien suomen­kieli­sik­si nimiksi. Teknisesti taulukko sisältää Unicode-merkistön lohkon Combining Diacritical Marks osan Ordinary diacritical marks merkkejä englanninkielisen nimen mukaan aakkos­jär­jes­tyk­ses­sä. Mukana ei kuitenkaan ole kaikkia siinä olevia merkkejä; pois on jätetty muun muassa tarkkeita, jotka esiintyvät vain käytöstä poistuneissa kirjoitus­tavoissa.

Lyhyyden vuoksi englanninkielisistä nimistä on tässä jätetty pois niistä jokaisen alkuun kuuluva sana combining. Vastaavasti olen jättänyt ehdotussarakkeesta pois sanan yhdistyvä. Ehdotan siis, että merkin U+0300 combining grave accent suomenkielinen nimi olisi yhdistyvä gravis jne.

Puhuttaessa tarkkeesta merkin osana jäisi sana yhdistyvä pois. Sama koskisi yhdistyviä tarkkeita vastaavien erillisten merkkien nimiä. Täten sana gravis tarkoittaisi sekä merkissä à a:n päällä olevaa tarketta että merkkiä U+0060 (`). Käsitykseni mukaan tästä ei syntyisi vakavia sekaannuksia. Periaatteessa on kuitenkin erotettava toisistaan ensinnäkin sirkum­flek­si U+005E (^) ja sirkumfleksitarke U+02C6 (ˆ), joka on yhdistyvän sirkum­fleksin vastine (sen ”klooni” erillisenä merkkinä, engl. spacing clone), ja toiseksi samalla tavoin pituusmerkki U+00AD (¯) ja pituusmerkkitarke U+02C9 (ˉ).

Taulukossa on Näyte-sarakkeessa a-kirjain, johon liittyy kyseessä oleva tarke.

Näyte Koodi Nimi englanniksi Ehdottamani nimi suomeksi
U+0317acute accent belowalapuolinen akuutti
U+0301acute accentakuutti
U+032Ebreve belowalapuolinen lyhyysmerkki
U+0306brevelyhyysmerkki
U+032Abridge belowalapuolinen silta
U+0310candrabinducandrabindu
U+032Ccaron belowalapuolinen hattu
U+030Ccaronhattu
U+0327cedillasedilji
U+032Dcircumflex accent belowalapuolinen sirkumfleksi
U+0302circumflex accentsirkumfleksi
U+0315comma above rightyläoikealla oleva pilkku
U+0313comma aboveyläpilkku,
yläpuolinen pilkku
U+0326comma belowalapilkku,
alapuolinen pilkku
U+0324diaeresis belowalapuolinen treema
U+0308diaeresistreema
U+0307dot aboveyläpiste,
yläpuolinen piste
U+0323dot belowalapiste,
alapuolinen piste
U+030Bdouble acute accentkaksoisakuutti
U+030Fdouble grave accentkaksoisgravis
U+0333double low linekaksoisalaviiva
U+030Edouble vertical line aboveyläpuolinen kaksoispystyviiva
U+031Edown tack belowalapuolinen alas osoittava nasta
U+0316grave accent belowalapuolinen gravis
U+0300grave accentgravis
U+0309hook aboveyläkoukku,
yläpuolinen koukku
U+031Bhornsarvi
U+032Finverted breve belowalapuolinen ylösalainen lyhyysmerkki
U+0311inverted breveylösalainen lyhyysmerkki
U+032Binverted double arch belowalapuolinen käänteinen kaksoiskaari
U+031Aleft angle aboveyläpuolinen vasen kulma
U+031Cleft half ring belowalapuolinen vasen ympyränkaari
U+0318left tack belowalapuolinen vasemmalle osoittava nasta
U+0332low linealaviiva
U+0331macron belowalapuolinen pituusmerkki
U+0304macronpituusmerkki
U+0320minus sign belowalapuolinen miinusmerkki
U+0328ogonekogonek
U+0305overlineyläviiva
U+0321palatalized hook belowalapuolinen palataalisuuskoukku
U+031Fplus sign belowalapuolinen plusmerkki
U+0322retroflex hook belowalapuolinen retrofleksisyyskoukku
U+0314reversed comma aboveyläpuolinen peilikuvapilkku
U+0319right tack belowalapuolinen oikealle osoittava nasta
U+030Aring aboveyläympyrä,
yläpuolinen ympyrä
U+0325ring belowalaympyrä,
alapuolinen ympyrä
U+0330tilde belowalapuolinen tilde
U+0303tildetilde
U+0312turned comma aboveyläpuolinen ylösalainen pilkku
U+031Dup tack belowalapuolinen ylös osoittava nasta
U+030Dvertical line aboveyläpuolinen pystyviiva
U+0329vertical line belowalapuolinen pystyviiva
Olen soveltanut seuraavia nimeämisperiaatteita: