Entiteetit HTML:ssä

Tämä dokumentti koostuu taulukosta, joka esittää HTML 4:ssä määritellyt entiteetit. Nämä entiteetit tarkoittavat merkkiviittauksia ja siten merkkejä. HTML:n myöhemmissä versioissa entiteettien valikoimaa on laajennettu huomattavasti (ajantasainen määrittely: Named character references), mutta lisättyjen merkkien tuki selaimissa ei ole yhtä kattava Muut selitykset ovat taulukon jälkeen.

ISO-8859-1:n merkkejä (latinalaisaakkosto 1)
Merkit, joita käytetään myös HTML-merkkauksessa
"""(Ascii-)lainausmerkki mm. lainausmerkin korvikkeena
'''(Ascii-)heittomerkki entiteettinä vain XHTML:ssä
&&&et-merkkimm. merkityksessä ’ja’
&#60;&lt;<pienempi kuin -merkkimm. matematiikassa
&#62;&gt;>suurempi kuin -merkkimm. matematiikassa
Skandinaaviset kirjaimet
&#229;&aring; å gemena ruotsalainen omm. ruotsissa, norjassa ja tanskassa
&#197;&Aring; Å versaali ruotsalainen o
&#228;&auml;ä gemena ämm. suomessa, ruotsissa ja saksassa
&#196;&Auml;Ä versaali Ä
&#246;&ouml;ö gemena ömm. suomessa, ruotsissa ja saksassa
&#214;&Ouml;Ö versaali Ö
&#230;&aelig; æ gemena tanskalainen ä mm. tanskassa ja norjassa
&#198;&AElig; Æ versaali tanskalainen ä
&#248;&oslash; ø gemena tanskalainen ö mm. tanskassa ja norjassa
&#216;&Oslash; Ø versaali tanskalainen ö vrt. tyhjän joukon symboliin
&#240;&eth;ð gemena ethmm. islannissa; korvataan usein d:llä
&#208;&ETH;Ð versaali eth
&#254;&thorn;þ gemena thornmm. islannissa; korvataan usein th:lla
&#222;&THORN;Þ versaali thorn
Muita tarkkeellisia kirjaimia
&#224;&agrave; à gemena a ja gravis mm. ilmaisussa ”5 à 10” ’5–10’
&#192;&Agrave; À versaali a ja gravis
&#225;&aacute;á gemena a ja akuutti mm. unkarissa
&#193;&Aacute;Á versaali a ja akuutti
&#226;&acirc;â gemena a ja sirkumfleksimm. ranskassa
&#194;&Acirc;Â versaali a ja sirkumfleksi
&#227;&atilde;ã gemena a ja tildemm. portugalissa (nasaali-a)
&#195;&Atilde;Ã versaali a ja tilde
&#231;&ccedil;ç gemena c ja sediljimm. ranskassa (äännearvo: s)
&#199;&Ccedil;Ç versaali c ja sedilji
&#232;&egrave;è gemena e ja gravismm. ranskassa
&#200;&Egrave;È versaali e ja gravis
&#233;&eacute;é gemena e ja akuuttimm. ranskassa ja ruotsissa
&#201;&Eacute;É versaali e ja akuutti
&#234;&ecirc;ê gemena e ja sirkumfleksi
&#202;&Ecirc;Ê versaali e ja sirkumfleksi
&#235;&euml;ë gemena e ja treemamm. ranskassa ja latinassa
&#203;&Euml;Ë versaali e ja treema
&#236;&igrave;ì gemena i ja gravismm. italiassa
&#204;&Igrave;Ì versaali i ja gravis
&#237;&iacute;í gemena i ja akuuttimm. espanjassa
&#205;&Iacute;Í versaali i ja akuutti
&#238;&icirc;î gemena i ja sirkumfleksimm. ranskassa
&#206;&Icirc;Î versaali i ja sirkumfleksi
&#239;&iuml;ï gemena i ja treema mm. ranskassa
&#207;&Iuml;Ï versaali i ja treema
&#241;&ntilde;ñ gemena n ja tildemm. espanjassa
&#209;&Ntilde;Ñ versaali n ja tilde
&#242;&ograve;ò gemena o ja gravismm. italiassa
&#210;&Ograve;Ò versaali o ja gravis
&#243;&oacute;ó gemena o ja akuuttimm. unkarissa
&#211;&Oacute;Ó versaali o ja akuutti
&#244;&ocirc;ô gemena o ja sirkumfleksimm. ranskassa
&#212;&Ocirc;Ô versaali o ja sirkumfleksi
&#245;&otilde;õ gemena o ja tildemm. virossa, eri kirjain kuin ö
&#213;&Otilde;Õ versaali o ja tilde
&#249;&ugrave;ù gemena u ja gravismm. italiassa
&#217;&Ugrave;Ù versaali u ja gravis
&#250;&uacute;ú gemena u ja akuuttimm. espanjassa
&#218;&Uacute;Ú versaali u ja akuutti
&#251;&ucirc;û gemena u ja sirkumfleksimm. ranskassa
&#219;&Ucirc;Û versaali u ja sirkumfleksi
&#252;&uuml;ü gemena u ja treema (saksalainen y)myös mm. virossa
&#220;&Uuml;Ü versaali u ja treema (saksalainen y)
&#253;&yacute;ý gemena y ja akuuttimm. islannissa
&#221;&Yacute;Ý versaali Y ja akuutti
&#255;&yuml;ÿ gemena y ja treemaranskassa
Muita kirjaimia
&#223;&szlig;ß saksalainen kaksois-skäyttöä vähennetty
&#170;&ordf;ª feminiinisen järjestysluvun merkkiespanjassa esim. 2ª = segunda ’2.’
&#186;&ordm;º maskuliinisen järjestysluvun merkkiespanjassa esim. 2º = segundo ’2.’
Tarkkeita erillisinä merkkeinä
&#180;&acute;´ akuuttiei sovi heittomerkin korvikkeeksi
&#168;&uml;¨ treemaei juuri käytetä erillisenä merkkinä
&#183;&cedil;¸ sediljiei juuri käytetä erillisenä merkkinä
&#175;&macr; ¯ pituusmerkkivrt. yläviivaan
Valuuttojen merkkejä
&#162;&cent;¢ sentin merkkidollarin sadasosan symboli
&#163;&pound;£ punnan merkkimm. Ison-Britannian rahan tunnus
&#165;&yen;¥ jenin merkkimm. Japanin rahayksikön tunnus
&#164;&curren;¤ valuuttamerkkivaluuttayksikön geneerinen symboli
Matemaattisia merkkejä
&#185;&sup1;¹ yläindeksi yksi
&#178;&sup2; ² yläindeksi kaksimm. neliömetrin tunnuksessa m²
&#179;&sup3; ³ yläindeksi kolmemm. kuutiometrin tunnuksessa m³
&#176;&deg;° asteen merkkiesim. 25 °C; ei ole yläindeksi 0
&#215;&times;× kertomerkkiesim. 5 m × 10 m
&#247;&divide;÷ jakomerkkiei juuri käytetä suomessa
&#177;&plusmn;± plus-miinus-merkkiesim. 5 kg ± 0,1 kg
&#181;&micro;µ mikro-merkkiesim. µm = mikrometri
&#172;&not;¬ negaation merkkilooginen operaattori ”ei”
&#188;&frac14; ¼ neljäsosan merkki sama kuin 1/4
&#189;&frac12; ½ puolikkaan merkki sama kuin 1/2
&#190;&frac34; ¾ kolmen neljäsosan merkki sama kuin 3/4
Muita merkkejä
&#160;&nbsp;  yhdistävä välilyöntikuten välilyönti, mutta estää rivinvaihdon
&#173;&shy;­ pehmeä tavuviivamerkitys kiistanalainen
&#187;&raquo; » oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki suomessa lähinnä painotekstissä
&#171;&laquo; « vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki lainausmerkki eräissä kielissä
&#161;&iexcl;¡ ylösalainen huutomerkkiespanjassa huudahduksen alussa
&#191;&iquest; ¿ ylösalainen kysymysmerkki espanjassa kysymyksen alussa
&#183;&middot; · rivinkeskinen pistemm. kertomerkkinä: a·b
&#167;&sect;§ pykälämerkkietenkin lainkohtien numeroiden yhteydessä
&#182;&para; kappaleen merkkimm. §:n asemesta joskus USA:ssa
&#169;&copy;© tekijänoikeusmerkkitekijänoikeuden haltijaa ilmoitettaessa
&#174;&reg;® rekisteröidyn tavaramerkin merkkiesim. Gallup®
&#166;&brvbar;¦ katkopystyviivajoskus pystyviivan muunnelmana
Muita kuin ISO-8859-1:een kuuluvia merkkejä
Latinalaisen merkistön lisäkirjaimia
&#353;&scaron;š gemena hattu-smm. suomessa vierassanoissa
&#352;&Scaron;Š versaali hattu-s
&#339;&oelig;œ gemenaligatuuri oemm. ranskassa, esim. cœur
&#338;&OElig;Πversaaliligatuuri oe
&#376;&Yuml;Ÿ versaali y ja treemaranskassa, hyvin harvinainen
&#402;&fnof; ƒ gemena f jossa koukkumm. guldenin symboli
Kirjaimenkaltaisia symboleita
&#8472;&weierp; versaali kaunokirjoitus-p mm. potenssijoukon symboli; ei MES-2:ssa
&#8465;&image; versaali fraktuura-iimaginaariosan symboli; ei MES-2:ssa
&#8476;&real; versaali fraktuura-rreaaliosan symboli
&#8482;&trade; tavaramerkin merkkivrt. ®
&#8501;&alefsym; alef-symboliensimmäisen transfiniittisen kardinaaliluvun symboli; ei MES-2:ssa
Tyhjämerkkejä
&#8195;&emsp; m-välityhjä väli, leveys fontin koko; ei MES-2:ssa
&#8194;&ensp; n-välityhjä väli, leveys puolet fontin koosta; ei MES-2:ssa
&#8201;&thinsp; kapea väli1/5 (tai 1/6) fontin koosta; ei MES-2:ssa
&#8204;&zwnj; leveydetön erottava merkkiei MES-2:ssa
&#8205;&zwj; leveydetön yhdistävä merkkiei MES-2:ssa
Suuntaisuusmerkit
&#8206;&lrm; vasemmalta oikealle -merkkikirjoitussuunnan asetus; ei MES-2:ssa
&#8207;&rlm; oikealta vasemmalle -merkkiei MES-2:ssa
Lainausmerkkejä
&#8221;&rdquo; kokolainausmerkkisuomen kielen lainausmerkki
&#8220;&ldquo; ylösalainen kokolainausmerkkienglannissa lainauksen alussa
&#8222;&bdquo; rivinalinen kokolainausmerkkimm. saksassa
&#8217;&rsquo; puolilainausmerkkimyös heittomerkkinä
&#8216;&lsquo; ylösalainen puolilainausmerkkimm. englannissa
&#8218;&sbquo; rivinalinen puolilainausmerkkimm. saksassa
&#8249;&lsaquo; vasemmalle osoittava kulmapuolilainausmerkkimm. ranskassa
&#8250;&rsaquo; oikealle osoittava kulmapuolilainausmerkkimm. ranskassa
Muita välimerkkejä ja välimerkin tapaisia merkkejä
&#8211;&ndash; n-viivalyhyt ajatusviiva
&#8212;&mdash; m-viivapitkä ajatusviiva
&#8230;&hellip; ellipsipoisjätön (ellipsin) merkki
&#8226;&bull; luetelmapalloluetelman osan alussa
&#8242;&prime; indeksointipilkkuminuutin ja jalan tunnus
&#8243;&Prime; kaksinkertainen indeksointipilkkusekunnin ja tuuman tunnus
&#8254;&oline; yläviivavrt. pituusmerkkiin
&#8260;&frasl; murtoluvun vinoviiva
Nuolia
&#8592;&larr; nuoli vasemmalle
&#8593;&uarr; nuoli ylös
&#8594;&rarr; nuoli oikealle
&#8595;&darr; nuoli alas
&#8596;&harr; nuoli vasemmalle ja oikealle
&#8629;&crarr; nuoli alas ja vasemmalleei MES-2:ssa
&#8656;&lArr; kaksoisnuoli vasemmalleei MES-2:ssa
&#8657;&uArr; kaksoisnuoli ylösei MES-2:ssa
&#8658;&rArr; kaksoisnuoli oikealleei MES-2:ssa
&#8659;&dArr; kaksoisnuoli alasei MES-2:ssa
&#8660;&hArr; kaksoisnuoli vasemmalle ja oikealleei MES-2:ssa
Joukko-opin operaattoreita
&#8709;&empty; tyhjän joukon merkkiei ole sama kuin halkaisijan symboli; ei MES-2:ssa
&#8712;&isin; joukkoon kuulumisen merkkiesim. a A
&#8713;&notin; joukkoon kuulumattomuuden merkki
&#8715;&ni; käänteinen joukkoon kuulumisen merkkiei MES-2:ssa
&#8834;&sub; osajoukon merkki
&#8835;&sup; ylijoukon merkki
&#8836;&nsub; osajoukkosuhteen negaation merkkiei MES-2:ssa
&#8838;&sube; osajoukkosuhteen tai yhtäläisyyden merkkiei MES-2:ssa
&#8839;&supe; ylijoukkosuhteen tai yhtäläisyyden merkkiei MES-2:ssa
&#8745;&cap; leikkauksen merkkijoukko-opissa
&#8746;&cup; yhdisteen merkkijoukko-opissa (unioni)
Matemaattisia ja loogisia operaattoreita
&#8722;&minus; miinusmerkki
&#8727;&lowast; asteriskioperaattoriei MES-2:ssa
&#8730;&radic; neliöjuuriesim. 9 = 3
&#8733;&prop; suhteellisuuden merkkiei MES-2:ssa
&#8734;&infin; äärettömän merkki
&#8736;&ang; kulmaei MES-2:ssa
&#8704;&forall; kaikkikvanttoriuniversaalikvanttori
&#8707;&exist; olemassaolokvanttorieksistenssioperaattori
&#8743;&and; looginen ja-merkkilooginen konjunktio
&#8744;&or; looginen tai-merkkilooginen disjunktio
&#8756;&there4; loogisen seuraamuksen merkkisiis, joten; ei MES-2:ssa
&#8764;&sim; tildeoperaattori’vaihtelee …:n mukaan’; ei MES-2:ssa
&#8773;&cong; suunnilleen yhtä suuri kuin -merkkiei MES-2:ssa
&#8776;&asymp; likimain yhtä suuri kuin -merkki
&#8800;&ne; eri suuri kuin -merkki
&#8801;&equiv; identtisesti yhtä suuri kuin -merkkimyös kongruenssimerkinnöissä
&#8804;&le; pienempi tai yhtä suuri kuin -merkki
&#8805;&ge; suurempi tai yhtä suuri kuin -merkki
&#8721;&sum; summaeri kuin versaali sigma
&#8719;&prod; tuloeri kuin versaali pii
&#8853;&oplus; ympyrässä oleva plusmerkki
&#8855;&otimes; ympyrässä oleva kertomerkki
&#8869;&perp; kohtisuoruusmerkkiei MES-2:ssa
&#8901;&sdot; pisteoperaattorivrt. rivinkeskiseen pisteeseen; ei MES-2:ssa
&#8706;&part; osittaisderivaatta
&#8711;&nabla; nablaei MES-2:ssa
&#8747;&int; integraalimerkki
Teknisiä symboleita
&#8968;&lceil; vasen kattosymbolimatem. merkinnöissä kuten ⌈a⌉; ei MES-2:ssa
&#8969;&rceil; oikea kattosymboliei MES-2:ssa
&#8970;&lfloor; vasen lattiasymbolimatem. merkinnöissä kuten ⌊a⌋; ei MES-2:ssa
&#8971;&rfloor; oikea lattiasymboliei MES-2:ssa
&#9001;&lang; vasemmalle osoittava kulmasuljevrt. pienempi kuin -merkkiin <
&#9002;&rang; oikealle osoittava kulmasuljevrt. suurempi kuin -merkkiin >
Korttipakan maiden symbolit
&#9824;&spades; musta korttipakan pata
&#9827;&clubs; musta korttipakan risti
&#9829;&hearts; musta korttipakan hertta
&#9830;&diams; musta korttipakan ruutu
Tarkkeita erillisinä merkkeinä
&#710;&circ;ˆ tarkkeenomainen sirkumfleksi
&#732;&tilde;˜ pieni tildeeri merkki kuin tilde ~
Muita erikoismerkkejä
&#8364;&euro; euron merkkiesim. 42,50 €
&#8240;&permil; promillemerkkitarkoittaa tuhannesosaa
&#8224;&dagger; ristimm. kuolinajan ilmaisemisessa
&#8225;&Dagger; kaksoisristimm. alaviitteissä
&#9674;&loz; vinoneliöengl. lozenge
Kreikkalaisia kirjaimia
&#945;&alpha;α gemena alfa
&#946;&beta;β gemena beeta
&#947;&gamma;γ gemena gamma
&#948;&delta;δ gemena delta
&#949;&epsilon;ε gemena epsilon
&#950;&zeta;ζ gemena zeeta
&#951;&eta;η gemena eeta
&#952;&theta;θ gemena theeta
&#977;&thetasym;ϑ theeta-symboliteknisenä symbolina; ei MES-2:ssa
&#953;&iota;ι gemena ioota
&#954;&kappa;κ gemena kappa
&#955;&lambda;λ gemena lambda
&#956;&mu;μ gemena myyvrt. mikro-merkkiin
&#957;&nu;ν gemena nyy
&#958;&xi;ξ gemena ksii
&#959;&omicron;ο gemena omikron
&#960;&pi;π gemena pii
&#961;&rho;ρ gemena rhoo
&#963;&sigma;σ gemena sigma
&#962;&sigmaf;ς sananloppuinen gemena sigma
&#964;&tau;τ gemena tau
&#965;&upsilon;υ gemena ypsilon
&#966;&phi;φ gemena fii
&#967;&chi;χ gemena khii
&#968;&psi;ψ gemena psii
&#969;&omega;ω gemena oomega
&#982;&piv;ϖ pii-symboliteknisenä symbolina; ei MES-2:ssa
&#913;&Alpha;Α versaali alfa
&#914;&Beta;Β versaali beeta
&#915;&Gamma;Γ versaali gamma
&#916;&Delta;Δ versaali delta
&#917;&Epsilon;Ε versaali epsilon
&#918;&Zeta;Ζ versaali zeeta
&#919;&Eta;Η versaali eeta
&#920;&Theta;Θ versaali theeta
&#921;&Iota;Ι versaali ioota
&#922;&Kappa;Κ versaali kappa
&#923;&Lambda;Λ versaali lambda
&#924;&Mu;Μ versaali myy
&#925;&Nu;Ν versaali nyy
&#926;&Xi;Ξ versaali ksii
&#927;&Omicron;Ο versaali omikron
&#928;&Pi;Π versaali pii
&#929;&Rho;Ρ versaali rhoo
&#931;&Sigma;Σ versaali sigma
&#932;&Tau;Τ versaali tau
&#933;&Upsilon;Υ versaali ypsilon
&#978;&upsih;ϒ koukullinen ypsilon-symboliversaalin ypsilonin muunnelma; ei MES-2:ssa
&#934;&Phi;Φ versaali fii
&#935;&Chi;Χ versaali khii
&#936;&Psi;Ψ versaali psii
&#937;&Omega;Ω versaali oomega

Selitykset

Sarakkeiden merkitykset

 1. Merkkiviittaus (character reference), joka sisältää merkin numerokoodin (desimaalisena). Entiteettiviittaus tarkoittaa täsmälleen samaa kuin taulukossa vastaava merkkiviittaus, ja merkkiviittaukset luotettavammin kuin entiteettiviittaukset. ISO-8859-1-merkeille (numerokoodi alle 256) merkkiviittaus kertoo epäsuorasti myös tavan kirjoittaa merkki suoraan useimmissa Windows-ohjelmissa: pitämällä Alt-näppäintä alhaalla näppäilemällä erillisestä numeronäppäimistöstä nolla ja numerokoodi saadaan aikaan itse merkki. Lisätietoja on sivulla Erikoismerkkien kirjoittaminen suomalaisella PC-näppäimistöllä.
 2. Entiteettiviittaus (entity reference), joka sisältää eräänlaisen symbolisen tai puolisymbolisen nimen merkille. Periaatteessa entiteettiviittaus on täysin yhtäpitävä samalla rivillä esitetyn merkkiviittauksen kanssa; ks. dokumenttia “Character references” explained. Eräät selaimet eivät kuitenkaan tunnista tässä esitettyjä entiteettiviittauksia muuten kuin ISO-8859-1:n osalta. Toisaalta entiteettiviittaukset ovat tietenkin hiukan helpompia muistaa, kirjoittaa ja lukea.
 3. Itse merkki sellaisena, kuin selain sen esittää, ja mahdollisesti normaalia merkkikokoa hiukan isompana. On hyvin mahdollista, että selain ei pysty esittämään kaikkia merkkejä.
 4. Suomenkielinen nimi. Tähän on pyritty ottamaan mahdollisimman virallinen mutta käyttökelpoinen nimi. Pääosin on noudatettu dokumenttia Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet siihen sisältyvien merkkien eli MES-2:een kuuluvien merkkien osalta ja pyritty noudattamaan sen nimeämislinjaa muiden merkkien osalta. Kuitenkin on käytetty yleiskielistä nimeä siltä osin, kuin kyseinen nimistö mainitsee sekä virallisen että yleiskielisen nimen. Lisäksi ü-kirjaimelle on mainittu molemmanlaiset nimet, koska esim. espanjan oikeinkirjoituksesta puhuttaessa ei saksalainen y ole kovin sopiva nimitys. Lisäksi nimistöstä on poikettu seuraavasti:
  • Sanat latinalainen ja kreikkalainen on jätetty pois merkkien nimistä.
  • On käytetty sanoja gemena ja versaali sanojen pieni ja versaali asemesta aakkoslajista (case) puhuttaessa ja vastaavasti sanoja gemenaligatuuri ja versaaliligatuuri sanojen pienaakkosligatuuri ja suuraakkosligatuuri tilalla.
  • Nimen kolme pistettä vaakasuunnassa tilalla käytetty nimeä ellipsi.
  • Nimiin lainausmerkki ja heittomerkki liitetty selventävä etuliite (Ascii-).
  • Nimistä akuutti-korkomerkki ja gravis-korkomerkki on jätetty jälkiosa pois.
 5. Kuvaus merkin käytöstä. Tämä on luonnollisestikin varsin yleisluonteinen ja viitteellinen mutta pyrkii antamaan kuvaa merkin luonteesta ja korostamaan samannäköisten merkkien merkityseroja.

Muita huomautuksia

Ilmaisu ei MES-2:ssa tarkoittaa, ettei merkki kuulu eurooppalaiseen MES-2-määrittelyyn. Siten sen nimi ei kuulu edellä mainittuun suomalaiseen viralliseksi katsottavaan nimistöön. Käytännössä MES-2:een kuuluminen lisää todennäköisyyttä sille, että merkki löytyy käytössä olevasta fontista.

Merkit on pyritty ryhmittelemään merkityksensä mukaan, ei esimerkiksi numerokoodin mukaiseen järjestykseen kuten useimmissa muissa vastaavissa esityksissä. Kuitenkin on alussa esitetty omana kohtanaan ISO-8859-1:n merkkejä (latinalaisaakkosto 1) (koodiarvo alle 256). Merkit on sen sisällä ryhmitelty loogisesti, mutta tällöin osa niistä joutuu pois samantapaisten muiden merkkien yhteydestä. Tämän järjestelyn syy on se, että ISO-8859-1:llä on Suomen oloissa suuri käytännön merkitys, ja lisäksi ne toimivat Web-sivuilla paljon luotettavammin kuin muut tässä esitetyt merkit.

Ensimmäisessä kohdassa, Merkit, joita käytetään myös HTML-merkkauksessa, on esitetty merkkiviittaukset ja -entiteetit eräille merkeille, jotka voitaisiin joissakin tilanteissa tulkita osaksi HTML-merkkausta. Sellaisen tulkinnan estämiseksi ne on syytä esittää mainituilla tavoilla, jos niiden on tarkoitus olla osa itse sisältöä, ei merkkausta. Kuitenkin Ascii-lainausmerkki voidaan kirjoittaa sellaisenaan kaikissa muissa tilanteissa paitsi silloin, kun sen pitää esiintyä määritteen (attribuutin) arvossa ja tämän arvon rajoittimina on käytetty Ascii-lainausmerkkiä. Vastaava koskee Ascii-heittomerkkiä.

Virallinen englanninkielinen määrittely aiheesta on HTML-spesifikaation kohta Character references. Helppolukuisempia dokumentteja, joissa asia on esitetty englanniksi, mukaan lukien merkkien englanninkieliset nimet, ovat seuraavat: