Maantieteellisten nimien muutoksia

Tämä sivu on luonteeltaan sivun Suomen kielen normien muutoksia liite, jossa käsitellään alueiden, paikkojen ja muiden maantieteelisten kohteiden suomen kielessä käytettyjen nimien muutoksia. Tämä sivu liittyy erityisesti mainitun sivun kohtaan Ulkomaiset paikan­nimet yleisesti.

Seuraaville Nykysuomen sivistyssanakirjan (NSSK) liitteessä mainituille nimille on korvaava tai vaihtoehtoinen ns. omakielinen nimi Eksonyymit-sivustossa tai muissa Kotuksen ohjeissa. Korvaaminen on tässä merkitty nuolella (→), vaihto­ehtoi­suus aalto­viivalla (~). Ilmaus A → B voidaan siis tässä lukea ”sovinnaisnimi A tulisi korvata omakielisellä nimellä B” ja ilmaus A → B ”sovinnais­nimen A vaihtoehtona voi käyttää omakielistä nimeä B”.

Tähti (*) tarkoittaa, että sovinnaisnimi on esitetty suositeltavana Kielikellon 8 (v. 1976) kirjoituksessa Ruijan ja Länsipohjan suomenkieliset paikannimet, mutta Eksonyymit-sivustossa sitä ei ole lainkaan tai se on merkitty vanhentuneeksi tai siinä on sovinnais­nimen ohella omakielinen nimi.

Kielenhuollon kannanotot ovat muuttaneet useita sellaisia paikannimiä, joille ei ole sovinnaisasua, koska eräiden kielten siirto­kirjoituksen menetelmiä on muu­tet­tu tai aiempien menetelmien lisäksi sallitaan muitakin. Muutokset koskevat ainakin seuraavia:

Tässä esityksessä on tällaisista tapauksista mainittu vain ne, joissa NSSK sisältää vanhan menetelmän mukaisen asun.

Poikkeuksellinen muutos on Kurisches Haff t. Kurski zaliv → Kuurinhaffi. Eksonyymit-sivustossa on tässä sovinnaisnimi, NSSK:ssa rinnakkain saksankielinen ja (vähän väärin kirjoitettu) venäjänkielinen.

Luetteloon ei enimmäkseen ole otettu mukaan sellaisia nimityksiä, joissa on vain paikan tms. lajia ilmaiseva osa, yleisimmin jälkiosa, joka on suomennettu, esimerkiksi Alleghenyvuoret, ja joita ei ole Eksonyymit-sivustossa. Ei ole selvää, onko todella tarkoitus, että tällaiset nimet korvataan omakielisinä, esimerkiksi Allegheny Mountains. Jotkin tällaiset tapaukset ovat hyvin vakiintuneita, esimerkiksi Mansaari (aiemmin asussa Man-saari), englanniksi Isle of Man.

Eksonyymit-sivustossa käytetty kreikan siirtokirjoitus merkitsee muitakin muutoksia kuin edellä mainittujen Kreikan paikannimien muutokset, esimerkiksi Hania (t. Khania) → Chania, Naksos → Naxos.

Eksonyymit-sivustossa mainitaan Brittiläinen Kolumbia vanhentuneeksi ja nykyiseksi nimeksi Brittiläinen Columbia, joka kuitenkin on jo NSSK:ssa. Sama koskee muutosta Kantabria → Cantabria.

Kirjoitusasun muutoksia ovat Addis-Abeba → Addis Abeba, Amu-Darja → Amudarja ja Syr-Darja → Syrdarja, Dar es-Salaam → Dar es Salaam (ulkoministeriön käyttämä asu) sekä Bouvet’n saari → Bouvet’nsaari, Calais’n salmi → Calais’nsalmi, Cantabrian vuoret → Cantabrianvuoret, Cookin saaret → Cookinsaaret, Falklandin saaret → Falklandinsaaret, Friisein saaret → Friiseinsaaret, Joonian saaret → Jooniansaaret, Kanarian saaret → Kanariansaaret. (Calais’nsalmelle on synonyymina Doverinsalmi; NSSK:ssa mainittiin myös vaihtoehto Pas-de-Calais, joka on mukainen.) Suuri osa näistä muutoksista on siis muuttamista sanaliitosta yhdyssanaksi.

Muita muutoksia ovat

Seuraavassa on vastaava esitys muista sovinnaisnimistä. Tämä esitys perustuu suurelta osin Eksonyymit-sivustoon. Siinä on mainittu vanhentuneiksi sellaisiakin sovinnaisnimiä, jotka eivät koskaan ole olleet virallisia. Merkintä ”jo NSSK:ssa” tarkoittaa, että Eksonyymit-sivusto esittää nimen uutena, vanhemman nimen korvaavana, vaikka jo NSSK on uutena esitetyn nimen kannalla.

Muita muutoksia kuin sovinnaisnimen korvaaminen alkuperäisellä:

Sellaisissa nyt sallituissa kirjoitusasuissa kuin Huippuvuoret-Jan Mayen rikotaan yleisiä oikeinkirjoitussääntöjä, joiden mukaan yhdysmerkin edelle jätetään välilyönti, jos ainakin toinen sillä yhdistetyistä nimistä koostuu vähintään kahdesta sanasta (jolloin kirjoitettaisiin Huippuvuoret- Jan Mayen).