Lääkehaku

Fimean lääkehaku
Tuottaa taulukkomaisen, aika teknisesti jäsennetyn tiedon, jossa on melko vähän tietoja kustakin lääkkeestä, joskin siinä on linkit pakkausselosteisiin ja valmisteyhteenvetoihin. Lisäksi siinä on tietoja saatavuusongelmista.
Pharmaca Fennica
Saatavissa myös sovelluksena. Sisältää laajahkon kuvauksen, jossa on myös muun muassa farmakodynamiikkaa ja -kinetiikkaa. Potilaalle kuvaus on suhteellisen luettava, jos hän osaa lukea vain hänelle tärkeät asiat. Näissä tiedoissa, kuten pakkaus­selos­teissa­kin, on lueteltu raportoidut haittavaikutukset. Kaikista lääkkeistä ei ole tietoja, koska valmistajat eivät ole toimittaneet niitä; Fimean haku on kattavampi.
Yliopiston Apteekin tuotehaku
Apteekkien lääketiedot vaihtelevat apteekin mukaan, mutta ovat tyypillisesti laajahkot ja esittävät esimerkiksi haittavaikutuksista lähinnä tavallisimmat. Lisäksi mukana on tieto lääkkeen hinnasta ja saatavuudesta apteekin toimipisteistä. Toisaalta mukana ovat vain apteekin valikoimaan kuuluvat lääkkeet.
Apteekki.fi:n lääkehaku
Ei näytä tietoja lääkkeestä, mutta kylläkin sen hinnasta ja saatavuudesta eri apteekeista (myös verkkokaupoista).
Kelan lääkehaku
Suppeat tiedot, mutta mukana ovat tiedot lääkkeen Kela-korvattavuudesta (peruskorvaus tai erityiskorvaus) sekä viitehinnat.

Yleistietoa lääkkeistä