Nykykreikan ääntämys sekä
kreikan translitterointi ja transkriptio

Tämä dokumentti on osittain vanhentunut, koska se noudattaa standardin SFS 5807 alkuperäistä versiota. Vuonna 2008 vahvistettu uusi versio sisältää seuraavat muutokset nykykreikan transkriptioon:

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on vuodesta 2011 alkaen suosittanut suoma­lai­ses­ta standardista monin tavoin poikkeavan kreikkalaisen standardin ELOT 743 käyttöä. Ks. Kotuksen julkaisua Kreikan paikannimet suomen kielessä ja kuvausta Nykykreikan siirtokirjoitus kreikkalaisen standardin ELOT 743 mukaan.

Lisätietoja:

Seuraava taulukko esittää

kirjain nimi äänt. transkr. translitt.huomautuksia
Α αάλφα a aapoikkeuksia, kun seuraa ι tai υ
Β ββήτα v v b myös translitteraatiota v esiintyy
Γ γγάμμα γ | j | ŋg g poikkeuksia, kun seuraa γ, κ, ξ tai χ
Δ δδέλτα ð d dääntyy kuten englannin th sanassa the
Ε εέψιλον e e e poikkeuksia, kun seuraa ι tai υ
Ζ ζζήταzzz soinnillinen s (kuten englannissa)
Η ηήταiiē usein translitteroidaan ”ê” tai ”e:”; poikkeuksia, kun seuraa υ
Θ θθήταθthth ääntyy kuten englannin th sanassa thing
Ι ιιώταiii
Κ κκάππαkkk
Λ λλάμ(β)δαlll
Μ μμύmmm poikkeuksia kun seuraa π
Ν ννύnnn poikkeuksia kun seuraa τ
Ξ ξξίksksks usein translitteroidaan x:llä
Ο οομίκρονooo poikkeuksia kun seuraa ι tai υ
Π ππίppp
Ρ ρρώrrr joskus translitteroituna rh:lla
Σ σσίγμαsss
Τ ττάυttt
Υ υύψιλονiiy
Φ φφίfff joskus translitteroituna ph:lla
Χ χχίχhkh voimakas h, kuten ch saksan sanassa ach
Ψ ψψίpspsps
Ω ωώμεγαooō usein translitteroidaan ”ô” tai ”o:”

Selityksiä

Poikkeuksia

Virheellisiä translitterointeja ja transkriptioita

Sekä translitteroinnissa että transkriptiossa tehdään usein virheitä. Etenkin nykyajan ja lähihistorian henkilönnimissä, jotka ovat tuttuja lähinnä kansainvälisistä tiedotusvälineistä, käytetään yleisesti englannin tai ranskan mukaisia transkriptioita. Syynä on useinkin vain se, ettei kääntäjä ole tiennyt transkriptiojärjestelmien eroista tai ei ehdi tarkistaa asiaa. Jos kreikkalaissyntyinen henkilö itse haluaa, että hänen nimensä kirjoitetaan latinalaisin kir­jai­min jollakin erityisellä tavalla, muut usein menettelevät näin.

Tavallisimpia virheitä on ξ-kirjaimen translitteroiminen tai transkriboiminen x:llä eikä ks:llä (esim. Alexis eikä Aleksis). Hyvin tavallista on myös ου-yhdistelmän transkriboiminen ou:lla eikä u:lla (esim. Papadopoulos eikä Papadopulos, Papandreou eikä Papandreu, Diamanto­poulou eikä Diamantopulu). Tämä on omiaan johtamaan virheelliseen ääntämykseen (ou eikä u). Joskus esiintyy myös f:n tilalla ph, h:n tilalla kh, k:n tilalla c jne.

Sekä translitteroinnissa että transkriptiossa on ρ-kirjaimen vastineena r-kirjain, ei rh. Kui­ten­kin rh on varsin tavallinen muiden translitterointijärjestelmien ja käytäntöjen mukaan, esi­mer­kik­si ”Pyrrhos”, ”Rhodos” (vaikka suomen kielen lautakunta on erikseen lausunut, että asu ”Rodos” on suositeltava).

Monet tunnetut nimet kirjoitetaan aivan yleisesti siten, kuin ne esiintyvät englanninkielisissä lehdissä. Suomeksi kirjoittava toimittaja ei yleensä edes tiedä kreikkalaista kirjoitusasua saati että hän osaisi käyttää oikeaa transkriptiota. Niinpä käytetään asua Aristoteles Onassis, vaikka standardinmukainen transkriptio olisi Aristotelis Onasis.

Nimien vakiintuneita asuja

Joillakin kreikkalaisilla nimillä on suomen kielessä vakiintunut suomeen mukautunut asu, jota käytetään kreikankielisen nimen translitteraation sijasta. Niistä ei ole syytä luopua, joskin translitteroitua asua tietysti käytetään, jos nimi esiintyy kreikankielisessä tekstikatkelmassa. SFS 5807 mainitsee vakiintuneiksi asuiksi nimet ”Ateena” ja ”Kreeta”. Tulkinnanvarainen on esimerkiksi nimi ”Akhilleus”, joka varsin yleisesti esiintyy suomalaistuneessa asussa ”Akilles”.

Katso myös kirjoitusta Siirtokirjoitus (translitterointi ja transkriptio) ja sen suomalaiset käytännöt sekä Nykyajan kielenoppaan kohtaa kreikkalaisperäisten lainasanojen asusta.