Merkkien kirjoittaminen kosketus­näytöillä

Virtuaalinäppäimistöt

Kosketusnäyttöä käyttävissä laitteissa, tyypillisesti puhelimissa ja tableteissa, kirjoittaminen perustuu eräänlaisiin virtuaali­näppäimistöihin. Niiden näppäinhatuissa on yleensä yksinkertaiset merkinnät, jolloin merkkivalikoima näyttää pieneltä. Näppäintä koskettamalla saa kuitenkin usein näkyviin joukon vaihtoehtoja, kuten erilaisia tarkkeellisia kirjaimia. Oheisessa kuvassa on viety sormi E-näppäimen päälle, ja esille on tullut è, é, ê ym.

Virtuaalinäppäimistöt ovat kielikohtaisia, mutta esimerkiksi suomen kielen näppäimistöstä saattaa puuttua š. Se löytyy ehkä tšekin kielen näppäimistöstä, tosin siinäkin todennäköisesti vain epäsuorasti: kun painetaan S-näppäintä, tulee näyttöön vaihtoehtoja, joiden joukossa on myös š. Vieraiden nimien kirjoittamiseksi joudutaan usein vaihtamaan näppäimistön kieliasetusta, mutta se on onneksi nopeaa.

Gboard

Jos laitteessa ei ole virtuaalinäppäimistöjä eri kielille, niitä saa usein käyttöön laitteen asetusten kautta. Erityisen kätevää on, että Androidia käyttävässä laitteessa voi ottaa käyttöön Googlen Gboard-näppäimistö, joka tukee varsin monia kieliä. Sen saa Play Kaupasta. Alla oleva kuva esittää Gboard-näppäimistöä perus­tilassa, kun kielenä on suomi.

Gboard-näppäimistö

Gboard-näppäimistön kielen voi vaihtaa pitämällä sormea väli­lyönti­näppäimen päällä, jolloin avautuu kieli­valikko ja mahdollisuus asentaa uusia kieliä.

Valitettavasti Gboardin suomenkielinen näppäimistö on puutteellinen. Siinä esimerkiksi e-näppäimellä voi tuottaa e-kirjaimen lisäksi vain numeron 3, ei esimerkiksi é-kirjainta. Puutteita voi kiertää vaihtamalla näppäimistön välillä esimerkiksi ranskan­kieliseksi, jolloin e-näppäimestä saa monia tarkkeellisia kirjaimia kuten é, è, ê ja ë.

Kuitenkin useilla kirjainnäppäimillä voi tuottaa tarkkeellisia kirjaimia ja näppäimen kirjainta muistuttavia merkkejä: ü ōœóõòôø áâãāæà šßś żžź.

Gboard-näppäimistön perustilan vasemmassa alanurkassa olevalla ?123-näppäimellä saa näppäimistön erikois­merkki­tilaan, jossa on numeroita, väli­merkkejä ja erikois­merkkejä. Tässä tilassa taas on =\<-näppäin, jolla pääsee tilaan, jossa on muita erikoismerkkejä.

Mainituissa erikoismerkkitiloissa voi kirjoittaa myös useita sellaisia merkkejä, jotka eivät suoraan ole näkyvissä, vaan tulevat valittaviksi, kun sormea pidetään näppäimen päällä. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat:

Gboardin näppäinten lisämerkkejä erikoismerkkitiloissa
NäppäinLisämerkit
1 ¹ yläindeksi yksi
½ ⅓ … ⅑ ⅒ murtolukuja, joissa osoittajana on 1
2 ² yläindeksi kaksi
⅔ ⅖ murtolukuja, joissa osoittajana on 2
3 ³ yläindeksi kolme
¾ ⅗ ⅜ murtolukuja, joissa osoittajana on 3
4 ⁴ yläindeksi neljä
⅘ neljä viidesosaa
5 ⁵ yläindeksi viisi
⅚ ⅝ murtolukuja, joissa osoittajana on 5
6 ⁶ yläindeksi kuusi
7 ⁷ yläindeksi seitsemän
⅞ seitsemän kahdeksasosaa
8 ⁸ yläindeksi kahdeksan
9 ⁹ yläindeksi yhdeksän
0 ⁰ yläindeksi nolla
ⁿ yläindeksi n
∅ tyhjä joukko
- – ajatus­viiva (suomen kielen mukainen)
+ ± plus-miinus-merkki
" ” suomen kielen mukainen (kaareva) lainausmerkki
' ’ suomen kielen mukainen (kaareva) heittomerkki
. … ellipsi­merkki (piste­kolmikko)
Seuraavat toimivat lisäerikoismerkkitilassa, johon =\< vie
π μ pieni myy (mm. mikro-etuliitteen tunnus)
Ω iso oomega (mm. ohmin tunnus)
§ pykälä­merkki
^ ← ↑ ↓ → nuoli­merkkejä
° ′ priimi (mm. asteminuutin tunnus)
″ kaksoispriimi (mm. astesekunnin tunnus)
= ∞ ääretön
≠ eri suuri kuin
≈ noin-merkki
% ‰ promille­merkki

Lisäohjelmat

Kosketusnäyttölaitteisiin on saatavissa lisäohjelmia, joilla voidaan syöttää merkkejä Unicode-numeron perusteella. Niitä löytyy jakelu­paikoista kuten Play Kaupasta hakusanalla Unicode.


Kirjoitettu 18.9.2021.
´© 2021 Jukka K. Korpela

Tämä sivu kuuluu sivustoon Merkkien kirjoittamisen ohjeita.