Merkkien kirjoittaminen kosketus­näytöillä

Virtuaalinäppäimistöt

Kosketusnäyttöä käyttävissä laitteissa, tyypillisesti puhe­li­mis­sa ja tableteissa, kirjoittaminen pe­rus­tuu erään­laisiin virtuaali­näp­päi­mis­töi­hin. Niiden näppäin­hatuissa on yleensä yksin­ker­tai­set merkinnät, jol­loin merkki­vali­koi­ma näyttää pieneltä. Näppäintä koskettamalla saa kuitenkin usein näkyviin joukon vaihto­ehtoja, kuten erilaisia tarkkeellisia kirjaimia. Oheisessa kuvassa on viety sormi E-näppäimen päälle, ja esille on tullut 3, è, é, ê ym.

Virtuaalinäppäimistöt ovat kielikohtaisia, mutta esimerkiksi suomen kielen näppäimistöstä saattaa puuttua š. Se löytyy ehkä tšekin kielen näppäimistöstä, tosin siinäkin todennäköisesti vain epäsuorasti: kun painetaan S-näppäintä, tulee näyttöön vaihtoehtoja, joiden joukossa on myös š. Vieraiden nimien kirjoittamiseksi joudutaan usein vaihtamaan näppäimistön kieliasetusta, mutta se on onneksi nopeaa.

Gboard

Jos laitteessa ei ole virtuaalinäppäimistöjä eri kielille, niitä saa usein käyttöön laitteen asetusten kautta. Erityisen kätevää on, että Androidia käyttävässä laitteessa voi ottaa käyttöön Googlen Gboard-näppäimistö, joka tukee varsin monia kieliä. Sen saa Play Kaupasta. Alla oleva kuva esittää Gboard-näppäimistöä perus­tilassa, kun kielenä on suomi.

Gboard-näppäimistö

Gboard-näppäimistön kielen voi vaihtaa pitämällä sormea väli­lyönti­näppäimen päällä, jolloin avautuu kieli­valikko ja mahdollisuus asentaa uusia kieliä.

Useilla kirjainnäppäimillä voi tuottaa tarkkeellisia kirjaimia ja merkkejä, jotka muistuttavat näppäimen kirjainta. Valikoima voi muuttuua Gboardin versiosta toiseen (yleensä paremmaksi). Se voi olla esimerkiksi seuraava:
e ëéèê
y ÿý
u ûúüù
o ōœóõòô
a áâãāæà
s šßś
ö ø
ä æ
z żźž

n ñ

Gboard-näppäimistön perustilan vasemmassa alanurkassa olevalla ?123-näppäimellä saa näppäimistön erikois­merkki­tilaan, jossa on numeroita, väli­merkkejä ja erikois­merkkejä. Tässä tilassa taas on =\<-näppäin, jolla pääsee tilaan, jossa on muita erikoismerkkejä.

Mainituissa erikoismerkkitiloissa voi kirjoittaa myös useita sellaisia merkkejä, jotka eivät suoraan ole näkyvissä, vaan tulevat valittaviksi, kun sormea pidetään näppäimen päällä. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat:

Gboardin näppäinten lisämerkkejä erikoismerkkitiloissa
Lisämerkit
1 ¹ yläindeksi yksi
½ ⅓ … ⅑ ⅒ murtolukuja, joissa osoittajana on 1
2 ² yläindeksi kaksi
⅔ ⅖ murtolukuja, joissa osoittajana on 2
3 ³ yläindeksi kolme
¾ ⅗ ⅜ murtolukuja, joissa osoittajana on 3
4 ⁴ yläindeksi neljä
⅘ neljä viidesosaa
5 ⁵ yläindeksi viisi
⅚ ⅝ murtolukuja, joissa osoittajana on 5
6 ⁶ yläindeksi kuusi
7 ⁷ yläindeksi seitsemän
⅞ seitsemän kahdeksasosaa
8 ⁸ yläindeksi kahdeksan
9 ⁹ yläindeksi yhdeksän
0 ⁰ yläindeksi nolla
ⁿ yläindeksi n
∅ tyhjä joukko
- – ajatus­viiva (suomen kielen mukainen)
+ ± plus-miinus-merkki
" ” suomen kielen mukainen (kaareva) lainausmerkki
' ’ suomen kielen mukainen (kaareva) heittomerkki
. … ellipsi­merkki (piste­kolmikko)
Seuraavat toimivat lisäerikoismerkkitilassa, johon =\< vie
♪ kahdeksasosa­nuotti
♣ ♠ ♥ ♦ korttipakan maat
π μ pieni myy (mm. mikro-etuliitteen tunnus)
Π iso pii
Ω iso oomega (mm. ohmin tunnus)
§ ¶ kappalemerkki
$ ₹ Intian rupian merkki
₱ peson merkki
^ ← ↑ ↓ → nuoli­merkkejä
° ′ priimi (mm. asteminuutin tunnus)
″ kaksoispriimi (mm. astesekunnin tunnus)
= ∞ ääretön
≠ epäyhtäläisyysmerkki
≈ noin-merkki
% ‰ promille­merkki
℅ care of -merkki
< « vasemmalle osoittava kulma­lainaus­merkki
≤ pienempi tai yhtä suuri kuin ‑merkki
‹ vasemmalle osoittava kulma­puoli­lainaus­merkki
alkukulmasulku
> loppukulmasulku
» kulma­lainaus­merkki (suomen kielen mukainen)
≥ suurempi tai yhtä suuri kuin ‑merkki
› oikealle osoittava kulma­puoli­lainaus­merkki

Lisäohjelmat

Kosketusnäyttölaitteisiin on saatavissa lisäohjelmia, joilla voidaan syöttää merkkejä Unicode-numeron perusteella. Niitä löytyy jakelu­paikoista kuten Play Kaupasta hakusanalla Unicode.


Kirjoitettu 18.9.2021. Muokattu viimeksi 2.2.2024.
© 2021, 2022, 2024 Jukka K. Korpela

Tämä sivu kuuluu sivustoon Merkkien kirjoittamisen ohjeita.