”Alt X” eli numeroAlt X -näppäilyt

Menetelmän käyttöala

Unicode-numero on numero, joka yksilöi merkin kansain­välisessä merkistö­standardissa Unicodessa. Unicode-numero voi sisältää numeroita 0–9 ja kirjaimia A–F. Usein sen eteen kirjoitetaan selvyyden vuoksi ”U+”. Unicode-numeron voi selvittää esimerkiksi Alan Woodin Unicode-sivujen avulla.

Tässä kuvattava yleinen menetelmä merkin kir­joit­ta­mi­sek­si sen Unicode-numeron perusteella toimii Word- ja WordPad-ohjelmissa. Se saattaa toimia muissakin ohjelmissa. Toisaalta se ei toimi Wordin hyvin vanhoissa versioissa (Word 97 ja vanhemmat). Menetelmällä voi kirjoittaa minkä tahansa merkin, jonka Unicode-numero on enintään U+FFFF; uusimmista Wordin versioista tämäkin rajoitus on poistettu.

Käyttö

Esimerkiksi kun on selvitetty, että č-kirjaimen Unicode-numero on U+010D, niin nimi Kovač voidaan kirjoittaa näppäilemällä Kovau+10d ja sitten Alt X.

Kokeile seuraavaa Wordissa tai WordPadissa: Kirjoita u+175 ja näppäile Alt X. Merkkien pitäisi muuttua kirjaimeksi ŵ.

Huomautuksia

Harjoittelua

Kokeile ja harjoittele menetelmää seuraavilla Unicode-numeroilla: FC (saksalainen y), E7 (c ja sedilji), 113 (e ja pituusmerkki), 259 (švaa), 110 (iso D ja poikkiviiva),. 2665 (sydän, hertta), 266A (nuotti), 221E (ääretön), 2022 (pallo), 3A8 (psii-kirjain), 5D0 (heprean alef).

Teknisiä huomautuksia

Teknisesti sanottuna menetelmä toimii ohjelmissa, jotka käyttävät niin sanottuja Rich Edit -kontrolleja. Kyseisistä kontrolleista osa toimii vain joitakin näp­päi­mistö­aset­te­lu­ja käy­tet­täes­sä, mutta tässä kuvattu menettely toimii näppäimistö­asettelusta riippumatta.

Menetelmä toimii Unicode-numeroon U+FFFF asti. Jos numero on isompi, menetelmä näyttää toimivan mutta tuottaa vääriä merkkejä.

Englanninkielinen ohje

How to enter Unicode characters in Microsoft Windows
(kuvaa myös useita muita menetelmiä; tämä on menetelmänä 4).
© 2012, 2018, 2021 Jukka K. Korpela

Tämä sivu kuuluu sivustoon Merkkien kirjoittamisen ohjeita.