Kirjan osien nimityksiä

Seuraava kuvaus kirjan osista perustuu kirjaan The Chicago Manual of Style. Suomenkieliset nimet ovat osittain vakiintumattomia.

Kirja jakautuu kolmeen pääosaan, joista kunkin sisällä voi olla useita erilaisia osia. Ne eivät välttämättä ole juuri tässä esitetyssä järjestyksessä, eikä useimmissa kirjoissa ole kaikkia näitä osia.

Englanniksi Suomeksi Huomautuksia
Front matter Esiö Englanniksi myös priminary matters, prelims. Suomenkielinen vastine on Tieteen termipankin mukainen ja esiintyy myös EU:n tekstin­laadin­nan ohjeiden kohdassa Julkaisun rakenne.
Half title Suojanimiö Sivu, joka sisältää vain teoksen nimen. Vanha nimitys likatitteli. Tarkoitettu alkujaan suo­jaa­maan nimiösivua.
Frontispiece Esiökuva Nimiötä edeltävä kuvasivu. Suomessa käytetään myös nimitystä frontispiisi. Tämän tilalla voi olla julkaisu­sarjan nimiösivu tai tyhjä sivu.
Title page Nimiösivu Kirjan alussa oleva sivu, joka ilmoittaa sen nimen, tekijät, julkaisijan ja muuta julkaisutietoa. Vanha nimitys titteli.
Copyright page Tekijänoikeussivu Sisältää tietoja tekijästä ja julkaisijasta sekä tekijän­oikeus­ilmoituksen.
Dedication Omistuskirjoitus Lausuma, jossa teos omistetaan yhdelle tai useammalle henkilölle.
Epigraph Motto Sitaatti tai mietelause. Suomessa käytetään myös sanaa epigrafi.
Table of contents Sisällysluettelo Luettelo kirjan otsikoista tai osista siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät.
List of illustrations Kuvaluettelo Kirjaan sisältyvien kuvien luettelo.
List of tables Taulukkoluettelo Kirjaan sisältyvien taulukoiden luettelo.
Foreword Esipuhe Johdattava tekstijakso, jonka on tyypillisesti kirjoittanut joku muu kuin kirjan tekijä.
Preface Alkulause Johdattava tekstijakso, joka on yleensä kirjan tekijän kirjoittama.
Acknowledgements Kiitokset Sisältää ilmoituksia tahoista, jotka ovat eri tavoin olleen mukana kirjan toteuttamisessa.
Introduction Johdanto Tavallisemmin johdanto on varsinaisen sisällön alussa.
Abbreviations Lyhenteet Kirjassa käytetyiden lyhenteiden selityksiä
Chronology Kronologia Luettelo tapahtumista aikajärjestyksessä.
Second half title Toinen suojanimiö Voi olla myös varsinaisen sisällön alussa.
Text Varsinainen sisältö Englanniksi myös body. Ei vakiintunutta suomenkielistä termiä.
Part Osa Varsinaisen sisällön ylimmän tason jako-osa. Yleensä vain laajoissa kirjoissa.
Chapter Luku Ylimmän tason jako-osa, jos osajakoa ei ole.
Section Alaluku Lukua alempi jaotuksen osa. Termistö ei kuitenkaan ole vakiintunutta englannissa eikä suomessa. Englannissa käytetään vielä alemman tason osista nimityksiä subsection, subsubsection jne. Toisaalta section voi tarkoittaa myös minkä tahansa rakennetason osaa; tällöin vastineeksi sopii ehkä jako-osa tai (teksti)jakso.
Back matter Lopputekstit Ei vakiintunutta suomenkielistä termiä. EU:n ohjeistossa nimityksenä on loppusivut.
Acknowledgements Kiitokset Voi olla myös esiössä.
Appendix Liite Liitteitä voi olla useita.
Chronology Kronologia Voi olla myös esiössä.
Abbreviations Lyhenteet Voi olla myös esiössä.
Notes Huomautuksia Loppuhuomautukset, engl. endnotes, joihin tyypillisesti viitataan tekstistä yläindeksinumeroilla ja jotka yleensä viittaavat vastaavaan tekstin kohtaan sivunumeroilla.
Glossary Sanasto Aakkosellinen luettelo kirjan kannalta merkityksellisiä termejä ja niiden määritelmiä.
Bibliography / References Kirjallisuusluettelo / Viitteet Bibliografisia tietoja kirjan kannalta merkityksellisistä teoksista taikka yksityiskohtaisia kirjallisuus­viittauksia, joissa yleensä yksilöidään teos ja sen kohta.
Contributors Avustajat Luettelo henkilöistä ja organisaatioista, jotka ovat avustaneet kirjan tekemisessä.
Illustration Credits Kuvien tekijät. Selostus kirjassa olevien kuvien tekijöistä (ellei näitä ole mainittu esim. kuvateksteissä).
Index Hakemisto Aakkosellisesti järjestetty luettelo sanoja tai muita ilmauksia, joihin liitty tieto siitä, missä kirjan kohdissa ne esiintyvät. Hakemistoja voi olla useita, esim. henkilöhakemisto ja asiahakemisto.