Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.51 Somali

Somalin kieltä kirjoitetaan nykyisin latinalaisin aakkosin, joskin aakkosjärjestys on arabian aakkostoon perustuva ja aivan toinen kuin meidän käyttämämme. Latinalaisten perus­kirjain­ten lisäksi käytetään heittomerkkiä ’ konsonanttikirjaimena, osoittamassa glottaali­klusii­lia (IPA-merkki: [ʔ]). Yhdistelmät dh, kh ja sh ovat yhden äänteen merkkejä.

Somalilaisten nimien kirjoitusasu vaihtelee, koska niitä kirjoitetaan myös muiden kielten (etenkin entisten siirtomaaisäntien kielten) järjestelmän mukaan. Suomessakin nimiä käytetään eri muodoissa, esimerkiksi jättäen c (hankausäänteen [ʕ] merkki) kokonaan pois ja korvaten x (hankausäänteen [x] merkki) h:lla.