Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.3 Albania

Albaniassa lisämerkkejä ovat sedilji-c ç ja treema-e ë. Niiden äännearvot ovat [ʧ] ja [ə]. Seuraavista yhdistelmistä kukin on yhden äänteen merkki: dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh ja zh.