Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.19 Iiri

Irlannissa puhuttua iirin kieltä on kirjoitettu sekä ns. vanhalla ortografialla että ns. uudella ortografialla. Koska iirin kieli on paljolti syrjäytynyt englannin tieltä, sen käyttö on osittain muodostunut kielenharrastukseksi, jossa on käytetty myös vanhaa ortografiaa. Uutta on käytetty 1200-luvulta alkaen, ja siihen tehtiin merkittäviä uudistuksia vuonna 1958.

Iirin uudessa ortografiassa käytetään latinalaisten perusmerkkien a–z lisäksi akuuttia vokaalien päällä (pituusmerkkinä), esimerkiksi sukunimessä Ó Donáill ja Irlannin iirin­kieli­ses­sä nimessä Éire. Iirissä on monia äänneyhdistelmiä, joita ei tulisi jakaa eri riveille; mai­nit­ta­koon erityisesti ll ja nn, jotka eivät tarkoita kaksois­konsonantteja, vaan ns. uvulaarisia konsonantteja (IPAssa [ʟ] ja [ɴ] ).