Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.1 Tämän esityksen tarkoitus ja luonne

Tässä luvussa kuvataan kirjainten käytön perussääntöjä sellaisten kielten osalta, jotka ovat suomalaisesta näkökulmasta tärkeitä. Pääpaino on sillä tavoitteella, että osaisimme kirjoittaa oikein vieraskieliset nimet, joita käytämme suomenkielisessä tekstissä. Siksi mukana on etenkin eurooppalaisia kieliä. Osittain käsitellään vain sitä, mitä kirjaimia kussakin kielessä käytetään, mutta tämäkin usein auttaa olemaan varuillaan mm. sen suhteen, mitä tarkkeita nimen kirjoitusasusta saattaa puuttua jopa muuten luotettavissa hakuteoksissa. Ääntämystä ei käsitellä mitenkään järjestelmällisesti, mutta siitä annetaan eräitä tietoja, joilla on merkitystä kirjoittamisen kannalta. Ääntämys voi nimittäin vaikuttaa sanan päätteisiin suomen kielessä ja sanan jakamiseen eri riveille.

Esitystapa pyrkii olemaan sellainen, että keskeisen asiasisällön voi ymmärtää, vaikka ei tuntisi käsiteltävää kieltä. Toisaalta kuvauksista on hyötyä myös kieliä opiskeleville tai niitä jo osaaville, koska merkkien käytön ongelmat on opetuksessa usein sivuutettu liian vähällä.

Yksinkertaisuuden vuoksi kuvataan vain ne lisämerkit, joita kielessä käytetään latinalaisten perusaakkosten a–z lisäksi. Lisämerkkejä ovat tällöin sekä tarkkeelliset merkit että latinalaiset lisäaakkoset kuten þ.

Huomautukset sanojen jakamisesta eri riveille koskevat lähinnä konsonanttiyhdistelmien jakamattomuutta. Hyvin monet vokaalien yhdistelmät ovat myös sellaisia, joita ei saa jakaa, mutta jakamisesta ei yleensä ole vaaraa, tekipä tavutuksen ihminen tai tietokoneohjelma. Sen sijaan käy helposti niin, että suomen kielen sääntöjen mukaan tavuttava ohjelma jakaa esimerkiksi nimen Gontšarov osiin Gont- ja šarov, vaikka on kyseisessä kielessä yhden äänteen merkki. Vokaalien välistä jakaminen on suomen sääntöjen mukaan yleisesti vältettävää, joskin pakkotilanteissasiihen voidaan joutua. Vieraissa sanoissa sitä on syytä erityisesti välttää, koska se helposti johtaa omituisiin jakoihin kuten Je-an. (Ranskalainen nimi Jean ääntyy yksitavuisena.) Osoitteessa www.ushuaia.pl/hyphen/ on verkkopalvelu, joka tavuttaa varsin monien kielten sanoja ja joka vaikuttaa melko luotettavalta. Sitä voi siis käyttää, jos on tarvetta tavuttaa nimenomaan vieraan kielen sääntöjen mukaan, kuten esimerkiksi vieraskieliset lainaukset olisi syytä tavoittaa.

Joitakin huomautuksia esitetään siis myös ääntämyksestä, etenkin suomalaiselle outojen kirjainten äännearvoista. Varsinaiset ääntämisohjeet on kuitenkin katsottava muista lähteistä kuten kielten oppikirjoista. Yleiskuvauksen useiden kielten ääntämisestä esittää kirja The World’s Writing Systems (Oxford University Press, 1996). Perustietoja monien kielten kirjoittamisesta ja ääntämisestä löytyy verkkosivustosta www.omniglot.com/writing/. Toisentyyppinen, eurooppalaisten kielten kirjaimistoihin keskittyvä sivusto on www.evertype.com/alphabets/.