Kirjainten tarinoita, luku 1 Johdanto:

1.2 Tämän kirjan rakenne

Tätä teosta kutsutaan tässä kirjaksi, koska se on rakenteeltaan kirja jakautuen lukuihin, alalukuihin jne. ja sopii luettavaksi järjestelmällisesti alusta loppuun.

Kirjan voi lukea myös kahdesti: ensin viihteellisinä tarinoina siitä, mitä kaikkea kirjaimille on sattunut, ja sitten käytännöllisenä ohjeena kirjainten käyttöön eri kielissä ja merkintä­tavois­sa. Tarinat tuovat ohjeille taustaa ja auttavat ymmärtämään ja muistamaan monia kirjoitus­sääntöjä.

Jotta kirjaa voisi käyttää myös hakuteoksena, on monet tärkeät asiat mainittu useaan kertaan eri luvuissa. Esimerkiksi erikoismerkkien käyttöä eri kielissä on käsitelty sekä merkkien kuvauksissa että kielikohtaisissa tarkasteluissa.