Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 4 Miten kirjoitan sujuvasti:

Tao, kun rauta on kuumaa

Yleensä kirjoitustyöhön kannattaa käydä käsiksi silloin, kun tarve siihen on havaittu. Jos olet tullut matkalta ja sinun täytyy tehdä matkalasku ja matkakertomus, tee ne heti, kun muisti­kuvat ja vaikutelmat ovat vielä tuoreita. Muutaman päivän kuluttua et ehkä itsekään saa selvää lyhyistä muistiinpanoistasi.

Aluksi käsitys tarpeesta on yleensä jäsentymätön ja epävarma. Ei kannatakaan ruveta käyttämään aikaa tekstin tuottamiseen vaan vain ajatusten nopeaan muistiin­merkitsemiseen. Kun siihen ryhdytään heti, kun tarve on ilmennyt tai epäilys siitä herännyt, voi myöhemmin tarkastella, miksi hommaan ryhdyttiin. Varsinaisen kirjoitustyön aikana tämä kysymys nimittäin helposti hämärtyy. Lisäksi voi olla mielenkiintoista seurata, miten ajatukset kirjoituksen tarpeesta ja tavoitteista muuttuvat.

Aina ei tietenkään voi ruveta kirjoittamaan heti, kun kirjoittamistarve on syntynyt, koska on muita, vielä kiireellisempiä asioita hoidettavana. Yritä kuitenkin heti varata omasta aikataulustasi tilaa asian ajattelemiselle ja kirjoittamiselle. Älä pyörittele asiaa liian kauaa vain mielessäsi. Vaikka asia tuntuisi vielä sekavalta, ajattelusi on kuitenkin tuonut esille jotakin tärkeää. Kun kirjoitat sen näkyviin, on helpompi myöhemmin jatkaa.

Laajat, selvityksiä ja ajattelua vaativat kirjoitustehtävät vaativat osittain erilaista asen­noi­tu­mis­ta kuin suppeammat. Mitä yksinkertaisemmasta kirjoittamistehtävästä on kyse, sitä parempi on yrittää saada se yhdellä istumalla valmiiksi. Silloin mieli ei rasitu monien asioiden samanaikaisesta murehtimisesta. Mutta laajoissa tehtävissä on kyse ennen kaikkea innoituksesta, inspiraatiosta. Innoitus ei suinkaan ole vain suuren taiteen tekemiseen kuuluva asia. Jos tehtävä vaatii luovaa ajattelua, sitä on turhaa, jopa vahingollista, yrittää tehdä silloin, kun se ei innosta. Toisaalta jos tehtävä on sekä laaja että tärkeä, kannattaa käyttää innostuksen hetket tarkoin, vaikkapa jättäen kiireellisiäkin muita asioita hoitamatta sillä erää. Innostuksen ylläpitämiselle on tärkeää, että lopettaa kirjoittamisen, kun innostus loppuu.

Kun sinulla on laaja kirjoitustehtävä, pidä aina mukana muistiinpanovälineitä. Pieni lehtiö ja kynä eivät paljoa paina. Lukemastasi, kuulemastasi tai näkemästä saattaa tulla mieleesi tehtävän kannalta tärkeitä ajatuksia, jotka on hyvä kirjoittaa muistiin. Pienet mutta tärkeät asiat unohtuvat helposti. Lisäksi pienten asioiden mielessä pitäminen rasittaa muistia.