Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 1 Esipuhe:

Keille opas on tarkoitettu

Kaikki joutuvat kirjoittamaan asiatekstejä joko työkseen tai muutoin. Siksi uskon tämän oppaan olevan hyödyksi kaikille, mutta varsinkin niille, jotka tähän asti ovat kokeneet kirjoittamisen ikäväksi ja hankalaksi tehtäväksi.

Ammatikseen tai muusta syystä paljon kirjoittaville monet tämän oppaan asiat saattavat olla hyvinkin tuttuja. Uskon heidänkin silti hyötyvän tämän lukemisesta. Kannattaa myös muistaa, että monet hyvän kirjoittamisen opit ovat sellaisia, että ne on helppo myöntää oikeiksi mutta niitä on vaikea muistaa ja noudattaa. Kertaus ei siis ehkä ole pahaksi.

Olen pyrkinyt esittämään asiani niin, että esitietoja ei tarvittaisi. Suomen kieliopin perus­käsit­teis­tä kuten ”subjekti” ja ”verbi” olisi lukijan kuitenkin hyvä olla jyvällä. Niitä voi tarvittaessa kerrata esimerkiksi aineistosta sivusto Suomen kielen rakenne – Pedagogisen kieli­opin perus­tei­ta.